Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2023, s. 14

Fot. Lippische Landeskirche

Rolnik zlecił stolarzowi budowę ogrodzenia. Ale stolarz zbudował mu most. Kiedy przemówił do niego rolnik, stolarz powiedział: Do sąsiada potrzeba mostu, a nie płotu!”. Ks. Najla Kassab, prezydentka Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych opowiedziała tę historię na początku sympozjum 4 lutego w Bad Salzuflen (Niemcy), zorganizowanego przez Kościół Krajowy Lippe (Lippische Landeskirche)razem z Ewangeliczną Misją Światową (EMW).

Ks. Najla Kassab, reformowana duchowna z Bejrutu w Libanie, wygłosiła prelekcję podczas konferencji zatytułowanej „Bycie razem w czasach kryzysu i konfliktu – Kościoły w drodze do pojednania i jedności”.

Jako różne Kościoły na świecie po prostu należymy do siebie. Ale nie jako cel sam w sobie, jednak musimy trzymać się razem, aby przynieść światu pojednanie. Kościoły mogą budować mosty, a nie ogrodzenia, jeśli chcą być Kościołami. Naszym pilnym zadaniem jest wspieranie globalnej sprawiedliwości, aby wszyscy ludzie mieli obfite życie. Młode pokolenie musi być w to znacznie bardziej zaangażowane, tak jak kobiety muszą być równo reprezentowane na wszystkich szczeblach” – podkreśliła.

Kolejnymi prelegentami na sympozjum byli ks. bp Johann Dang z Indii, ks. bp Semko Koroza z Polski, ks. biskup zagraniczny EKD Petra Bosse-Huber, sekretarz generalny północnoniemieckiej misji Heike Jakubeit i ks. Dietmar Arends.