Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2023, s. 14

 

Fot. P. Williams/WCC

Ks. prof. Jerry Pillay, wybrany nowym sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów (ŚRK), objął swój urząd 1 stycznia 2023 r. Pastor Pillay jest duchownym Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego w Południowej Afryce,

Ks. Jerry Pillay urodził się w 1965 r. Jest dziekanem Wydziału Teologii i Religii Uniwersytetu w Pretorii. W przeszłości był również prezydentem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. W roku 2017 był jednym z sygnatariuszy przystąpienia tej wspólnoty kościelnej do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

Ks. Jerry Pillay podczas konferencji prasowej, na pytanie, czy w obliczu poparcia prawosławnego patriarchy moskiewskiego Cyryla dla brutalnej wojny Rosji w Ukrainie członkostwo Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w ŚRK powinno zostać zawieszone, odpowiedział: „Potrzebujemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w rozmowach. Nie możemy ich prowadzić bez niej. Zawieszenie nie jest więc obecnie w planach, szczególnie jeśli opowiadamy się za dialogiem”.

ŚRK zrzesza 352 Kościoły członkowskie. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

 mk/PRE