Drukuj

NR 3/2014, s. 10

 

Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz
Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz
Prezes
Rady Ministrów Pan Donald Tusk

 

My, zebrani w dniach 6–7 września 2014 r. na Synodzie w Warszawie, wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP występujemy do władz naszego kraju z apelem o bezzwłoczne i stanowcze działania, mające na celu zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu oraz poprawę sytuacji mniejszości religijnych, w tym naszych Sióstr i Braci w Chrystusie, prześladowanych i bestialsko mordowanych za swoją wiarę w północnym Iraku.

W ostatnich miesiącach nasiliły się tam prześladowania, masowe mordy i deportacje na przedstawicielach mniejszości religijnych. Ma to związek z wytężonymi działaniami tzw. Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu (ISIL/ISIS), który za jeden ze swoich celów przyjął utworzenie islamskiego kalifatu na terenach m.in. północnego Iraku i Syrii. Około miesiąc temu ISIL opanował większość miasteczek w rejonie Mosulu, którego częścią jest starożytne miasto Niniwa z grobem proroka Jonasza. Grób ten został zniszczony, a bezcenne starodruki z tamtejszego klasztoru – spalone. Z terenów tych uciekło już ponad sześćset tysięcy uchodźców – po raz pierwszy od dwóch tysiącleci nie mieszka tam ani jeden chrześcijanin.

Polska jako coraz bardziej dostrzegany członek struktur europejskich i światowych ma obowiązek zabiegania o przestrzeganie praw człowieka, pomocy poszkodowanym oraz możliwego zapobieżenia ekspansji terrorystycznych pseudo-muzułmańskich ideologii. Obecny konflikt godzi w sprawiedliwość, godność, prawo do życia oraz do praktykowania religii.

W zderzeniu ze skalą zbrodni zdajemy sobie sprawę i zwracamy uwagę naszego społeczeństwa, że dotychczas dostarczona w rejony konfliktu pomoc humanitarna jest tylko małą kroplą w wielkim morzu potrzeb.

Jako obywatele i obywatelki kraju, który siedem dekad temu został doświadczony przerażającą zbrodnią ludobójstwa, nie możemy pozwolić na podobne zbrodnie. Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi Braćmi i Siostrami w Chrystusie, a także z wyznawcami innych religii, którzy ze względu na swoją wiarę są stale prześladowani w najbardziej okrutny sposób.

Łączymy się w naszym apelu ze Światową Radą Kościołów, Światową Wspólnotą Kościołów Reformowanych, a także z innymi chrześcijanami oraz wyznawcami innych religii, którzy jak my solidaryzują się z ofiarami tej zbrodni i zabiegają o jej jak najszybsze zakończenie. Wspólnie potępiamy zło, przypominając słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mt 5,10).

Ewa Jóźwiak
Prezes Synodu