Drukuj

NR 4/2015, ss. 22–24

Komisja Kosciolow ds. Migrantow w Europie, Konferencja Kosciolow Europejskich, Swiatowa Rada Kosciolow

 

Do
Kościołów Członkowskich i Organizacji Zrzeszonych
Światowej Rady Kościołów,
Konferencji Kościołów Europejskich oraz
Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie

 

Sytuacja uchodźców w Europie:
inicjatywy Kościołów dla uchodźców i innych migrantów
Priorytet bezpiecznego przejazdu

 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!
Drodzy Koledzy i Przyjaciele!

W świetle trwających migracji uchodźców piszemy, aby ponowić apele naszych organizacji o pełną współczucia ekumeniczną odpowiedź na problemy osób najbardziej dotkniętych przez kryzys – zdesperowanych ludzi przybywających do Europy na skutek ogromnego cierpienia i zagrożenia.

Pragniemy również podzielić się niektórymi opowieściami o odpowiedzi Kościołów i powiązanych organizacji na bieżące potrzeby i zapytać o historie z innych społeczności.

W ciągu ostatnich tygodni wszyscy byliśmy świadkami dramatycznego rozwoju sytuacji dotyczącej napływu uchodźców i migrantów do brzegów i granic Europy. Najnowsze wiadomości i zdjęcia były szczególnie poruszające. Tysiące uchodźców zebrały się wokół dworca kolejowego w Budapeszcie i wydawało się, że nie ma rozwiązania tej sytuacji. Jednak Austria i Niemcy porozumiały się z Węgrami i otworzyły granice dla uchodźców, a nowi przybysze zostali serdecznie powitani przez tamtejszych obywateli, w tym przywódców kościelnych. Choć nierelacjonowane tak szeroko, wsparcie mieszkańców – szczególnie Grecji, Macedonii, Serbii, Węgier i Włoch – ma zasadnicze znaczenie, gdyż dzięki niemu ludzie będący w drodze mogą przetrwać i odzyskać siły.

Przybycie dziesiątek tysięcy migrantów do Grecji czy Włoch nie oznacza, że uchodźcy znaleźli bezpieczne miejsce i ochronę, na którą zasługują. Tysiące uchodźców udają się dalej.

Najbardziej dramatyczny kryzys uchodźców nadal dotyka kraje graniczące z Syrią. Z około 12 mln Syryjczyków wysiedlonych w wyniku trwającego, nierozwiązanego konfliktu, 4 mln przekroczyły granice krajów sąsiednich. Jordania, Liban i Turcja przyjęły większość z nich. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wezwał społeczność międzynarodową do działania w trybie pilnym i do skutecznego reagowania na największy kryzys uchodźczy po drugiej wojnie światowej.

W wyniku niewystarczającej odpowiedzi społeczności międzynarodowej w zakresie sprostania potrzebom humanitarnym – nie mówiąc już o doprowadzeniu do zakończenia brutalnego konfliktu – ci uchodźcy, którzy mogą, próbują sami znaleźć wyjście z sytuacji. Bezpieczne i legalne kanały migracji nie zostały otwarte, więc zwracają się oni do przemytników, czasem padają ofiarą grup zajmujących się handlem ludźmi. Zwiększona liczba zgonów na Morzu Śródziemnym jest szokującą rzeczywistością.

Polityka i stanowiska dotyczące uchodźców i migracji

12 czerwca 2015 r. Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w oświadczeniu w sprawie odpowiedzi na kryzys migracyjny zachęcał „Kościoły członkowskie ŚRK i partnerów ekumenicznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli do promowania bardziej otwartego i przyjaznego podejścia do »obcego« i bliźniego w potrzebie, oraz do pomocy w przyjęciu uchodźców i migrantów i opiece nad nimi w pełnym poszanowaniu danej im od Boga godności ludzkiej”.

Rada Zarządzająca Konferencji Kościołów Europejskich (KKE) w oświadczeniu „Nie zapominajcie o gościnności wobec obcych” z 3 czerwca 2015 r. wzywa Kościoły w Europie, aby:

Zgromadzenie Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie w 2014 r. wzywało do: „zmiany nastawienia do migracji zgodnie z wartościami europejskimi. Oznacza to również prawdziwie ludzkie podejście do ochrony uchodźców według odpowiednich konwencji europejskich i międzynarodowych, co obejmuje bezpieczny i legalny dostęp do Europy dla tych, którzy potrzebują ochrony.

Opowiadamy się za wspólnym europejskim systemem azylowym, zapewniającym godne warunki przyjmowania potrzebujących oraz wspólnym europejskim programem przesiedleń, który w centrum stawia człowieka i jego godność. Dlatego wzywamy rządy europejskie do tworzenia polityki, która ma na celu rozwiązanie głównych przyczyn przymusowej migracji.

Wzywamy rządy europejskie do wzięcia odpowiedzialności w szczególności za sytuację małoletnich – najbardziej narażonej grupy – którzy często pozbawieni są jakiejkolwiek stabilności, pełnego życia rodzinnego i możliwości edukacji”.

Jak oświadczył komisarz UE ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos w grudniu 2014 r. na konferencji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców: „Europa może i powinna zrobić więcej”. Ta krytyczna sytuacja wymaga naszej modlitwy, współczucia i działania.

W ciągu ostatnich miesięcy w Europie rzeczywiście dało się zauważyć powszechną solidarność z uchodźcami w Kościołach członkowskich ŚRK i KKE oraz wśród partnerów ekumenicznych.

Przykłady praktycznego działania Kościołów i organizacji ekumenicznych:

Lista ta nie jest wyczerpująca, ale powyższe działania stanowią przykład, jak Kościoły mogą angażować się w odpowiedzi na kryzys uchodźczy. W tym krytycznym momencie ekumeniczna współpraca jest szczególnie ważna w celu zwiększenia zbiorowego wpływu naszych różnorodnych działań, aby w ten sposób zachęcić innych i dać wspólne świadectwo współczucia, sprawiedliwości i pokoju.

Charakter tego kryzysu wymaga zarówno wsparcia humanitarnego, jak i nawoływania władz do działania. Jako pomoc w apelowaniu do rządzących w załączeniu przesyłamy listę najważniejszych punktów.

Prosimy także o informację o zobowiązaniach i zaangażowaniu waszych Kościołów lub organizacji w odpowiedzi na nasze wspólne powołanie chrześcijańskie: „Ponieważ byłem głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i daliście Mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście Mnie” (Mt 25,35; przekład Biblii ekumenicznej).

Z poważaniem,

Doris Peschke
Sekretarz Generalna KKME

ks. Guy Liagre
Sekretarz Generalny KKE

ks. Olav Fykse Tveit
Sekretarz Generalny ŚRK

9 września 2015 r.

tłum. Katarzyna Wojtak