Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2015, s. 25

Konferencja Kosciolow Europejskich i Komisja Episkopatow Wspolnoty EuropejskiejMy, prezydenci dwóch największych organizacji zrzeszających wspólnoty chrześcijańskie w Unii Europejskiej, ponawiamy nasz apel o zdecydowaną, wspólną odpowiedź polityczną na obecny kryzys migracyjny oraz obiecujemy wsparcie Kościołów, które reprezentujemy. Zobowiązujemy się do działań na każdym poziomie, od lokalnego/parafialnego do krajowego, aby w duchu wielkoduszności podjąć podwójne wyzwanie – przyjęcia braci i sióstr spoza naszych granic terytorialnych, którzy w rozpaczliwej potrzebie zwracają się do nas o pomoc, oraz włączenia ich w integralną część społeczeństwa europejskiego, do którego należymy.

Bruksela, 2 października 2015 r.

tłum. Katarzyna Wojtak

 

Czytaj: pełny tekst oświadczenia