Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2015, s. 28

Kosciol Ewangelicki w Niemczech(...) Nakazem humanitarnym i odpowiedzialnością wynikającą z chrześcijańskiego przykazania jest dla nas powitanie ich [uchodźców – przyp. red.], przyjęcie i umożliwienie tego, by otrzymali dary przewidziane przez Boga dla całej ludzkości.

(…) Ludzie uciekają, gdy znajdą się w sytuacji wyższej konieczności i zagrożenia życia. Obowiązkiem humanitarnym jest uczynić wszystko, by ocalić ich od niebezpieczeństw grożących na morzu i w innych sytuacjach. Gardzącym ludźmi bandom przemytników i strukturom mafijnym wewnątrz Europy i poza nią należy przeciwdziałać środkami policyjnymi.

Najskuteczniejsze środki przeciwko zagrożeniom podczas ucieczki to legalne drogi do Europy. Dlatego wspieramy zgodne z prawem drogi dla poszukujących ochrony i z zadowoleniem przyjmujemy dyskusje na temat prawa migracyjnego, otwierające nowe możliwości imigracji dla ludzi poszukujących pracy oraz lepszego życia.

(…) Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy (…) dbają o praktykowanie kultury gościnności i bezprzykładne zaangażowanie na rzecz szybkiego i godnego przyjęcia i zakwaterowania uchodźców!

Zdecydowanie opowiadamy się przeciwko wszelkim formom ksenofobii, nienawiści czy rasizmu oraz wszystkiemu, co wspiera lub czyni stosowną wrogą ludziom postawę. Obawę i strach przed nadmiernymi wymaganiami należy traktować poważnie, nie można jednak wykorzystywać ich dla tworzenia wrogich ludziom nastrojów.

(…)

Z troską obserwujemy tło i przyczyny ruchów uchodźców: zmiany klimatyczne, wojny, prześladowania, kryzys władzy państwowej, ekstremalne ubóstwo. W te przyczyny ucieczki także nasze społeczeństwo jest na wiele sposobów głęboko uwikłane, czy to przez globalne stosunki handlowe, dostawy broni, ale też przez styl życia wykorzystujący zasoby ziemskie. Czas na odwrócenie się od tych niesprawiedliwych stosunków. (…)

Hanower, 10 września 2015 r.

tłum. Ewa Sojka

 

Czytaj: pełny tekst oświadczenia