Drukuj

NR 2/2019, s. 20–21

1. Wierzymy w trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który swój Kościół swoim Słowem i Duchem gromadzi, ochrania i obdarza od początku świata aż do jego końca.

2. Wierzymy w jeden powszechny Kościół chrześcijański, wspólnotę świętych, powołanych z całego rodzaju ludzkiego.

Wierzymy,

Dlatego odrzucamy wszelkie nauki,

3. Wierzymy,

Dlatego odrzucamy wszelkie nauczanie, które w tej sytuacji sankcjonuje w imieniu Ewangelii czy woli Bożej wymuszony podział ludzi ze względu na rasę czy kolor skóry, a przez to z góry hamuje i osłabia służbę i doświadczenie pojednania w Chrystusie.

4. Wierzymy,

Dlatego odrzucamy każdą ideologię, która legitymizuje niesprawiedliwość, i wszelkie nauczanie, które gotowe jest rozumieć taką ideologię przez Ewangelię.

5. Wierzymy, że Kościół powołany jest, by to wszystko wyznawać i czynić, w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, jego jedynej Głowie, choćby zwierzchność i prawa ludzkie były przeciw temu i choćby wiązało się to z karą i cierpieniem (Ef 4,15–16; Dz 5,29–33; 1 P 2,18–25; 1 P 3,15–18).

Jezus jest Panem.

Bogu jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu niech będzie chwała na wieki.

 

tłum. Michał Koktysz
na podstawie: „Die Belydenis van Belhar”,
https://belydenisvanbelhar.co.za/belydenis-van-belhar/die-belydenis-van-belhar
(dostęp: 15.02.2019 r.)

 _______________

[1] W znaczeniu: traktują przedmiotowo, kontrolują.