Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wspólna deklaracja Światowej Rady Kościołów i regionalnych organizacji ekumenicznych

 

„Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pokrzepienia, Ten, który nas pokrzepia w każdym naszym ucisku, abyśmy sami mogli pokrzepiać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, pokrzepieniem, którym sami jesteśmy pokrzepiani przez Boga”

2 Kor 1,3–4
(przekład Biblii Ekumenicznej)

 

Jako przedstawiciele regionalnych organizacji ekumenicznych i Światowej Rady Kościołów uczestniczymy w wyzwaniach, jakie stoją przed naszymi zgromadzeniami na całym świecie z powodu koronawirusa COVID-19.

Wzywamy ludzi na całym świecie do nadania najwyższego priorytetu rozwiązaniu tej sytuacji i pomocy w jakikolwiek sposób w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz ochrony życia. Jest to czas, aby dotknąć siebie nawzajem przez to, co mówimy, podzielamy i robimy – i przez to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, aby chronić życie, które Bóg stworzył z miłości.

Ze względu na tę miłość jest ważne i pilne, byśmy dostosowali formy naszego kultu i charakter naszej społeczności do potrzeb tego czasu pandemii, aby uniknąć ryzyka, że stanie się ona raczej źródłem przenoszenia wirusa niż narzędziem łaski.

Nasza wiara w Boga życia zobowiązuje nas do ochrony życia poprzez uczynienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zapobiec przenoszeniu się wirusa. Urzeczywistniajmy bezwarunkową miłość Boga w bezpieczny, praktyczny sposób, który chroni życie, łagodzi cierpienie i sprawia, że kościoły i publiczne nabożeństwa nie stają się źródłem przenoszenia wirusa.

Fizyczny dystans nie oznacza duchowej izolacji. Kościoły na całym świecie mają teraz możliwość przedefiniowania swojej roli w społeczeństwie poprzez bezpieczne opiekowanie się ubogimi, chorymi, zmarginalizowanymi i starszymi – wszystkimi tymi, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko związane z COVID-19.

W dzisiejszych czasach ludzie w wielu częściach świata pozostają w domu. Pozostawanie w domu nie oznacza, że nie możemy doświadczyć głębokiej duchowej solidarności ze sobą nawzajem, na mocy naszego chrztu, który wszczepił nas w jedno ciało Chrystusa. Możemy się modlić w domu. Możemy dziękować Bogu i modlić się o siłę, uzdrowienie i odwagę. Możemy okazać naszą miłość do Boga i do naszych sąsiadów, nie spotykając się osobiście na publicznych nabożeństwach. Wiele zgromadzeń kościelnych może udostępniać swoje spotkania uwielbienia online lub cyfrowo. Proboszczowie mogą również pozostawać w kontakcie telefonicznym z członkami parafii i zapewniać opiekę duszpasterską.

Nowa pandemia koronawirusa dotarła do wszystkich regionów naszej planety. Panuje strach i panika, ból i cierpienie, wątpliwości i dezinformacja zarówno o wirusie, jak i o naszej reakcji jako chrześcijan. Ale jako światowa wspólnota wiary potwierdzamy, że nawet pośród wszystkich naszych słabości ufamy Bogu, bo Bóg jest naszą nadzieją.

We wszystkich opowieściach o cierpieniu i tragedii są też opowieści o prostej dobroci i burzliwej miłości, o solidarności oraz o tym, jak w innowacyjny i zaskakujący sposób szerzy się nadzieja i pokój.

Podczas tego Wielkiego Postu nasza pielgrzymka prowadzi nas przez bezowocność wysiłków, trudności i pokusy, od śmierci do zmartwychwstania, do nowego życia z Bogiem.

Jest to jeszcze bardziej nieprzyjazne i przerażające przez COVID-19, ale jesteśmy wezwani do zjednoczenia naszych serc w solidarności ze sobą, do smucenia się ze smucącymi, do niesienia bojaźliwym pokoju i do przywrócenia nadziei poprzez solidarność w wierze.

Kiedy panikujemy i skupiamy się na kupowaniu i gromadzeniu zapasów, ta ludzka solidarność jest zburzona, a strach wzrasta. Nie jesteśmy przy tym narzędziami Bożej łaski w czasie tego Wielkiego Postu.

Uznajemy potrzebę odpowiedzialnego przywództwa zarówno ze strony państwa, społeczności, jak i przywódców religijnych. Rządy wszystkich szczebli muszą zapewnić dostęp do dokładnych i aktualnych informacji oraz zająć się sytuacją spowodowaną utratą środków do życia i zatrudnienia, a przede wszystkim zapewnić dostęp do czystej wody i środków dezynfekcyjnych oraz mydła, a także pełną współczucia opiekę osobom najbardziej zagrożonym, zawsze pamiętając, że niektóre z tych spraw będą nadal stanowić wyzwanie w wielu częściach świata. Jest to również czas na głęboką refleksję nad wspólnym dobrem, kompetentnym przywództwem i wartościami etycznymi zakorzenionymi w naszych tradycjach.

W samym środku tego poważnego kryzysu podnosimy nasze głosy w modlitwie za tych, którzy przewodzą i za rządy na całym świecie, wzywając ich, by najpilniejszą troską objęto tych, którzy żyją w ubóstwie i na marginesie, a także uchodźców żyjących pośród nas.

Jako przywódcy religijni zabieramy wspólnie głos, aby podkreślić potrzebę zwrócenia większej uwagi na potrzeby bezdomnych, uwięzionych, osób starszych i tych, którzy już cierpią z powodu izolacji społecznej. Pamiętamy również o tych osobach, zwłaszcza kobietach i dzieciach, które są narażone na gwałt i przemoc, które nie są bezpieczne w domu i które, gdy obciążenie wzrasta, doświadczają jeszcze większego gwałtu i przemocy.

Wreszcie, módlmy się również za wszystkich tych, którzy są zarażeni COVID-19, za ich rodziny oraz za pracowników medycznych, którzy ryzykują swoje życie, aby zapewnić leczenie i profilaktykę nam wszystkim. Módlmy się również za pracowników służby zdrowia, którzy z Bożą pomocą i przy naszej współpracy, mamy nadzieję, będą w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i zapobiec poważnym konsekwencjom społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Miłość Boża jest wszechogarniająca, a Bóg życia jest z każdym z nas, nawet w naszym cierpieniu.

26 marca 2020 r.

ks. dr Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny, Światowa Rada Kościołów
dr Souraya Bechealany, sekretarz generalna, Rada Kościołów Bliskiego Wschodu
ks. James Bhagwan, sekretarz generalny, Konferencja Kościołów Pacyfiku
dr Mathews George Chunakara, sekretarz generalny, Chrześcijańska Konferencja Azji
Gerard Granado, sekretarz generalny, Karaibska Konferencja Kościołów
ks. dr Fidon Mwombeki, sekretarz generalny, Wszechafrykańska Rada Kościołów
ks. Peter Noteboom, sekretarz generalny, Kanadyjska Rada Kościołów
dr Jørgen Skov Sørensen, sekretarz generalny, Konferencja Kościołów Europejskich
Jim Winkler, sekretarz generalny, Narodowa Rada Kościołów Chrystusa w USA

tłum. Ewa Jóźwiak