Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wszechmocny Boże! Dziękujemy Ci, żeś uczynił nas godnymi tego przywileju, że mo-żemy być cząstką Twego Kościoła. Tyś obiecał nam, że odkupisz swój Kościół. I już spełniłeś tę obietnicę w Jezusie Chrystusie, swoim jednorodzonym Synu. Prosimy Cię tylko, spraw, abyśmy cierpliwie wytrwali we wszelkim zmaganiu i we wszelkich poku-sach, pewni, że chcesz naszą wiarę doświadczać. Pozwól nam bojować pod krzyżem z nieugiętą wytrwałością aż do tej chwili, gdy nadejdzie koniec wszystkich doświadczeń, a my doznamy wiecznej chwały. Wówczas poznamy, że zaprawdę jesteś naszym Odkupicielem w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.