Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2016, s. 13

Swiatowa Wspolnota Kosciolow ReformowanychŚwiatowa Wspólnota Kościołów Reformowanych prowadzi z Kościołami członkowskimi konsultacje na temat przyłączenia się do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Proponuje, aby zgodzić się z osiągniętym w niej konsensusem oraz dołączyć do tego oświadczenie prezentujące ewangelicko-reformowany punkt widzenia w kwestii nauki o usprawiedliwieniu. W propozycji tego oświadczenia zwrócono szczególną uwagę na ścisły związek między usprawiedliwieniem i sprawiedliwością.

„Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” to dokument ekumeniczny podpisany w 1999 r. przez Kościół rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską. Obie strony deklarują w nim, „że na podstawie dialogu (…) są teraz w stanie reprezentować wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia przez Bożą łaskę w wierze w Chrystusa. Nie zawiera ona [deklaracja – przyp. mk] wszystkiego, co w każdym Kościele naucza się na temat usprawiedliwienia; stanowi jednak konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, że istniejące nadal różne podejścia nie są już powodem do formułowania potępień doktrynalnych” (p. 5). Deklaracja zwraca uwagę na różne rozłożenie akcentów w formułowaniu doktryn. Podkreśla „wspólną wiarę, że usprawiedliwienie jest dziełem trójjedynego Boga” (p. 15) oraz wskazuje, iż „Luteranie i katolicy uznają za swój wspólny cel wyznawanie we wszystkim Chrystusa” (p. 18).

W 2006 r. „Wspólną deklarację…” ratyfikowała Światowa Rada Metodystyczna, zaś w kwietniu 2016 r. jej treść zatwierdziła Anglikańska Rada Konsultacyjna. Dokument jest uznawany za jedno z największych osiągnięć dialogu ekumenicznego.

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych (ŚWKR) proponuje, aby przyłączyć się do „Wspólnej deklaracji…” wraz z oświadczeniem prezentującym ewangelicko-reformowany punkt widzenia w kwestii nauki o usprawiedliwieniu. W oświadczeniu tym reformowani potwierdzają, „że wspólne rozumienie usprawiedliwienia, zarysowane we »Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu« (punkty 14–18), odpowiada doktrynie ewangelicko-reformowanej” (p. 3). Odnoszą się też do doktryny wybrania: „Boskie wybranie podkreśla, że nasze zbawienie opiera się wyłącznie na łasce Chrystusa, ponieważ w nim zostaliśmy wybrani przed założeniem świata (Ef 1,4)” (p. 25).

W oświadczeniu szczególną uwagę zwrócono na to, że „Wspólna deklaracja…” niewystarczająco objaśnia związek pomiędzy usprawiedliwieniem a sprawiedliwością. Podkreślono, że „zgodnie z rozumieniem ewangelicko-reformowanym, nie można oddzielić usprawiedliwienia i sprawiedliwości, ponieważ doktryna i etyka są nierozerwalne” (p. 31). Kościół powinien sprzeciwiać się nieładowi społecznemu. „Przede wszystkim usprawiedliwienie zawiera w sobie solidarność z ofiarami nieładu społecznego i sprzeciw wobec systemów niesprawiedliwości społecznej i ekonomicznej. Pociąga za sobą włączenie wykluczonych, przyjęcie odrzuconych, poniżonych i marginalizowanych. Jeśli nie staramy się zredukować nędzy tych najbardziej potrzebujących, będących na dnie społecznym, to nie możemy być podobni do Chrystusa, którego serce było poruszone, by spojrzeć na nasz grzech i nędzę” – czytamy w oświadczeniu (p. 33).

Propozycja tekstu tego oświadczenia została przekazana Kościołom członkowskim ŚWKR. Zostały one poproszone o wyrażenie do 1 października zgody na przyłączenie się do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” wraz ze wspomnianym oświadczeniem ewangelicko-reformowanym. Jeśli 60 proc. Kościołów członkowskich będzie za, propozycja przyłączenia się zostanie uznana za zaakceptowaną.

*

W naszym serwisie internetowym jednota.pl publikujemy pełny tekst „Propozycji oświadczenia ewangelicko-reformowanego na temat »Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu«” w języku polskim. Zachęcamy do lektury. Tekst można znaleźć tutaj.