Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2021, s. 34

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji (chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie), która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Podczas inauguracji online 22 lutego członkowie Wspólnoty zobowiązali się przeciwstawić pogardzie, agresji i przejawom przemocy fizycznej wobec jednostek i całych grup ze względu na ich tożsamość. W gronie osób tworzących Wspólnotę Sumienia jest Ewa Jóźwiak, preses Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

 

Więcej o Wspólnocie Sumienia tutaj