Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 2000

KORAN
1. Bóg jest Stwórcą świata i człowieka, ale człowiek nie jest wiernym obrazem Boga. Bóg jest całkowicie transcendentny, do nikogo i do niczego niepodobny. Między Bogiem a człowiekiem nie ma żadnego pośrednika (sura 55:1-78, 6:100-101).
2. Bóg nie ma Syna. Jezus nie powinien być otaczany czcią boską. Wiara w Trójcę Św. jest wiarą w wielobóstwo. Oddawanie czci wielu bogom jest najcięższym grzechem, ponieważ istnieje tylko jeden jedyny Bóg (5:72-73.75, 4:171-172).
3. Bóg nie jest ojcem Jezusa. Jest wszechmocnym i miłosiernym Bogiem. Koran zarzuca chrześcijanom modlenie się do trzech bogów: Boga, Jezusa i Marii; tak przypuszczalnie Mahomet postrzegał chrześcijan w swoich czasach (9:30-31).

BÓG
Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w jednego Boga Stwórcę. U końca czasów na Sądzie Ostatecznym zażąda On od wszystkich ludzi zdania rachunku.

BIBLIA
1. Bóg stworzył człowieka nas swój wierny obraz i podobieństwo, a swoją istotę objawił w stworzeniu. Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus (Jn 1:14-15, I Tym. 2:5).2. Jednorodzonym Synem Bożym jest Jezus, który przyszedł na świat jako człowiek, będąc jednocześnie Bogiem. Ojciec, Syn i Duch Święty są jedynym Bogiem w Trójcy Św. (Jn 1:1-2, I Kor. 12:4-6).3. Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa i Ojcem wszystkich swoich dzieci (Rzym. 8:15-17). Trójca Św. to Ojciec, Syn i Duch Święty. Maria była człowiekiem i nie należy do Trójcy Św. (Mat. 28:19).

Oprac. na podstawie zestawienia Christine Schirrmacher

Islam i chrześcijaństwo – różnice i podobieństwa - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl