Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8-9 / 2000

ok. 610 – powołanie prorockie Mahometa (ur. ok. 570)
622 – emigracja do Medyny (hidżra) – początek muzułmańskiej rachuby czasu
632 – śmierć Mahometa (8 czerwca)
638 – zdobycie Jerozolimy (691 – wzniesienie meczetu Kopuła na Skale na Wzgórzu Świątynnym)
665-698 – podbój Afryki Północnej
711-732 – podbój Hiszpanii
823-850 – zdobycie Krety, Sardynii, Sycylii i Korsyki
1096-1270 – krucjaty
1220 – inwazja Mongołów na wschodnie tereny islamu
1357 – przybycie Turków osmańskich do Europy
1453 – zdobycie Konstantynopola
1492 – upadek Granady, ostatniego państewka muzułmańskiego w Hiszpanii
1520-1566 – największe rozprzestrzenienie się Imperium Osmańskiego za rządów Sulejmana Wspaniałego (1526 – pierwsze oblężenie Wiednia)
1698 – Turcy osmańscy tracą Węgry
1798 – zdobycie Egiptu przez Napoleona (1882 – zajęty przez Wielką Brytanię)
1830 – francuska inwazja w Algierii
1923-1938 – Mustafa Kemal Atatürk prezydentem Turcji, ruch reformatorski
1969 – założenie Organizacji Konferencji Muzułmańskiej w Rabacie (Maroko)
1979 – proklamacja Muzułmańskiej Republiki Iranu za rządów ajatollaha Chomejniego

Oprac. na podstawie synoptycznej tabeli chronologicznej w: Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam, Warszawa 1998