Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2015, s. 6

Ks. bp Marek Izdebski wziął udział 6 sierpnia w uroczystościach zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Prezydenta RP. Uroczystości rozpoczęły się w Sejmie, gdzie spotkali się ustępujący i obejmujący władzę prezydenci. Prezydent Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie. Kolejnym elementem uroczystości były: msza w archikatedrze św. Jana oraz przekazanie Prezydentowi odznak Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski na Zamku Królewskim. Była też okazja do złożenia osobiście życzeń Prezydentowi.