Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2018, ss. 12–13

21 października po nabożeństwie w sali zborowej Parafii warszawskiej odbyło się spotkanie z Ewą Cherner, autorką książki „Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815–1939”, wydanej przez Wydawnictwo SEMPER. Ewa Cherner mieszka w Paryżu, jest filolożką, pochodzi ze znanego wileńskiego rodu Mackiewiczów.

*

16 października odbyło się spotkanie Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy w Polsce. W wyniku wyborów nową przewodniczącą Komitetu została Hanna Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

*

4 listopada w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi odbył się koncert Orkiestra Kameralna Polish Camerata Swojemu Miastu.

*

3 listopada w Orzeszkowie przybyli goście mieli okazję zapoznać się z historią cmentarza oraz Kościoła ewangelicko-reformowanego. Pomocne w tym były gra terenowa oraz warsztaty epigraficzne. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zespołu „Zelowskie Dzwonki” Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, który odbył się w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Miłostowie pod Kwilczem.

*

4 listopada już po raz 14. odbyła się coroczna modlitwa ekumeniczna na cmentarzu ewangelickim w Brudzewie, organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa. Tradycję wspólnych spotkań religijnych pielęgnują proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie ks. Tadeusz Jelinek i duszpasterz parafii rzymskokatolickiej w Brudzewie. W spotkaniach biorą udział mieszkańcy, władze gminy Brudzew oraz goście, a wśród nich potomek rodu Kurnatowskich.

*

Dzieci z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie uczestniczyły w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! – Rekord dla Niepodległej”. Cała społeczność przedszkolna na placu przed budynkiem przedszkola uroczyście odśpiewała cztery zwrotki hymnu Polski. Aby uczcić polskich bohaterów narodowych przedszkolaki złożyły kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na pl. Dąbrowskiego w Zelowie.

*

11 listopada zelowscy skauci Royal Rangers działający przy tamtejszej parafii ewangelicko-reformowanej uczestniczyli w gminnych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Skauci pełnili warty przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu w parku Traugutta. Delegacja księży różnych wyznań, w której znalazł się również proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie ks. Tomasz Pieczko, złożyła kwiaty pod Kamieniem Katyńskim.

*

11 listopada nabożeństwo w bełchatowskim kościele ewangelicko-reformowanym poprowadził ks. Krzysztof Góral. Kazanie w języku czeskim wygłosił ks. Petr Pazdera Payne. Tłumaczenie kazania na język polski przygotowała Wiera Pospiszył. Tego samego dnia na pl. Wolności w Bełchatowie został odsłonięty pomnik Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wziął udział ks. Krzysztof Góral.

*

1 grudnia odbyło się w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie Ogólne Zgromadzenie Zboru. Było ono poświęcone m.in. sprawozdawczości i wyborowi proboszcza. Jedynym kandydatem był dotychczasowy proboszcz, ks. Michał Jabłoński, którego zbór wybrał na następną, 10-letnią kadencję.