Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2019, s. 7, 9

Ks. bp Marek Izdebski wziął udział w obradach Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Posiedzenie Komisji miało miejsce od 29 do 30 marca w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP w Płocku.

Podczas obrad omówiono zarówno wydarzenia ekumeniczne minionych miesięcy, jak i podjęto decyzje dotyczące inicjatyw ekumenicznych w najbliższej przyszłości. Podjęto decyzje dotyczące przyszłorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i uczczenia 20. rocznicy podpisania dokumentu ekumenicznego „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. Rozpoczęto też prace nad ekumenicznym vademecum.

Spotkanie zakończyło się nabożeństwem ekumenicznym w katedrze mariawickiej.

*

Wspólnota Chemin Neuf, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radą Ekumeniczną zorganizowała w Łodzi „Weekend formacji ekumenicznej” od 24 do 26 maja. Na zakończenie weekendu ks. bp Marek Izdebski wygłosił kazanie podczas mszy odprawionej przez ks. abp. Grzegorza Rysia w łódzkiej katedrze.

*

Duchowni Kościoła ewangelicko-reformowanego uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Fenomen radości”, która odbyła się 20 maja w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (EWST) w ramach IX Festiwalu Kultury Protestanckiej (FKP) we Wrocławiu, organizowanego wspólnie przez EWST oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską we Wrocławiu. Tematem przewodnim FKP był „Fenomen radości”, ale też 100. rocznica wydania Komentarza Listu do Rzymian Karla Bartha, jednego z najwybitniejszych teologów chrześcijańskich w XX w.