Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2019, s. 9–10

26 września odbyło się w Warszawie spotkanie czterech ewangelickich parafii warszawskich, podczas którego prelekcję o nieszczęśliwych kobietach w Biblii wygłosiła diakon Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy.

*

29 września Zelowskie Dzwonki koncertowały w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i w kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie.

*

5 października ks. bp Marek Izdebski wziął udział w uroczystościach w Łodzi ku czci rzymskokatolickiej patronki miasta św. s. Faustyny.

*

5 października Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie i Kolegium Kościelne zorganizowały porządkowanie terenu zabytkowego cmentarza parafialnego.

*

W sobotę, 12 października, ks. Semko Koroza proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi, abp Grzegorz Ryś i rabin Dawid Szychowski uczestniczyli w dyskusji „Wokół Księgi Hioba”.

*

13 października po nabożeństwie odbyło się w parafii warszawskiej spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary”. Prowadziła je kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Temat spotkania brzmiał „Modlitwa Pańska – znana, ale czy rozumiana?”.

*

Począwszy od 17 października w parafii warszawskiej w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 można uczestniczyć w nowym cyklu spotkań „Biblia – życie i trudne pytania”. Zajęcia są prowadzone przez proboszcza.

*

20 października w Warszawie podczas nabożeństwa odbyła się uroczystość złotej konfirmacji.

*

24 października, w przeddzień Tęczowego Piątku, ks. Michał Jabłoński proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie skierował list do dyrekcji i nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jama Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie. W liście tym podziękował i pogra­tulował organizacji Tęczowego Piątku. „Podziwiam Państwa postawę” – napisał duchowny.

*

25 października młodzież zelowska wyjechała z ks. Tomaszem Pieczko w Beskid Żywiecki. Dwa dni później uczestniczyła w nabożeństwie w Lipniku, w Bielsku Białej, prowadzonym przez swojego pastora (więcej nt. nabożeństw w Lipniku piszemy na s. 9).

*

30 października stołeczna parafia zorganizowała w sali zborowej spotkanie na temat Pamiątki Reformacji.

*

31 października, w Święto Reformacji, w łódzkim kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. W liturgii uczestniczył ks. Semko Koroza z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.

*

Od 1 do 3 listopada odbywała się coroczna kwesta na ratowanie zabytków Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Licznie przybyli parafianie i aktorzy oraz ludzie sztuki uzbierali na ten cel ponad 21 tys. zł.

*

Ks. bp Marek Izdebski uczestniczył 20 i 21 listopada w konferencji naukowej „Ekumenizm – formacja – integracja. Dekret o ekumenizmie 55 lat po jego promulgacji”, zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim.

*

4 listopada w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosił prof. Michał Klinger z Kościoła prawosławnego, liturgię prowadzili Ewa Jóźwiak i kaznodzieja Władysław Scholl.

*

8 listopada w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się spotkanie pt. „Jak być rodzicem dziecka LGBT”. W programie znalazły się: pokaz filmu „Moje jest inne” i spotkanie z gośćmi – Danutą Zarzeczną i Markiem Błaszczykiem.

*

9 listopada w zelowskim domu zborowym odbyło się wspólne pakowanie paczek świątecznych dla dzieci z Białorusi i Ukrainy. W listopadzie zbierano również pieniądze, aby wesprzeć przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla dzieci ze zborów pochodzenia czeskobraterskiego na Ukrainie.

*

10 listopada w stołecznej parafii odbyło się spotkanie poświęcone wyprawie parafian na Madagaskar. Poprowadzili je ks. Roman Lipiński i Ewa Scholl.

*

11 listopada ks. Krzysztof Michałek-Góral, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie, wziął udział w bełchatowskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Z kolei ks. bp Marek Izdebski, proboszcz parafii bełchatowskiej uczestniczył w uroczystościach niepodległościowych w Warszawie. Tego samego dnia proboszcz zelowskiej parafii ewangelicko-reformowanej ks. Tomasz Pieczko oraz działający przy parafii skauci wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

*

W niedzielę, 17 listopada, podczas nabożeństw we wszystkich parafiach ewangelicko-reformowanych w Polsce duchowni i wierni modlili się za prześladowany Kościół w Nigerii, Chinach a także Korei Płn., Indonezji, Brunei, Wietnamie i Indiach. Tekst modlitwy został przygotowany przez organizację Open Doors.

*

17 listopada po nabożeństwie w Warszawie Elżbieta i Wojciech Baranowie zaprezentowali film „Klasztory buddyjskie w krajach Azji”.

*

22 listopada w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się spotkanie na temat recepcji buddyzmu na Zachodzie – chrześcijaństwo a buddyzm. W dyskusji uczestniczyli: prof. Stanisław Obirek, red. Adam Szostkiewicz i Manuela Gretkowska, a spotkanie poprowadziła prof. Irena Pańków.

*

1 grudnia w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie odbył się wieczór zborowy poświęcony Ulrykowi Zwingliemu.