Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2020, s. 13

Od 13 do 16 stycznia grupa dzieci z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie z ks. Tomaszem Pieczko odpoczywała w Wiśle Malince.

*

15 stycznia Ewa Jóźwiak prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzięła udział w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów mniejszościowych na zaproszenie marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania mówiła nt. obecności ewangelików reformowanych na tych terenach w przeszłości i obecnie.

*

29 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach ks. Tomasz Pieczko z Zelowa przedstawił prelekcję na temat Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Śląsku, w Polsce i w Europie.

*

2 lutego w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyła się charytatywna licytacja fantów, prowadzona przez Karola Pospiszyła. Wśród fantów znalazły się: sprzęt domowy, torty, obrazy lokalnego twórcy, ozdoby ręcznie wykonane przez parafianki, a nawet dwie zabytkowe cegły z kościoła, z 1820 r. Zebrane środki zostały przeznaczone na prezenty dla dzieci ze zborów pochodzenia czeskobraterskiego na Ukrainie.

*

3 lutego odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Liturgię prowadził kaznodzieja świecki Władysław Scholl, a kazanie wygłosiła Ewa Jóźwiak.

*

W pierwszych dniach lutego odbyły się prowadzone każdego roku prace konserwacyjne (czyszczenie, strojenie) przy organach w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie przed kolejnym sezonem koncertów organowych.

*

14 lutego w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu: „Trudne pytania – biblijne odpowiedzi”. Temat spotkania brzmiał: „Rozwód i powtórne małżeństwo”. 28 lutego spotkanie poświęcone było tematowi „Praca – obowiązek czy przyjemność”. Spotkania z etyki chrześcijańskiej w wymiarze biblijnym odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca.

*

22 lutego w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbył się koncert charytatywny w wykonaniu chóru „Ars Chori” pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego. Po koncercie odbył się kiermasz charytatywny, z którego dochód przeznaczono na pomoc dla chorej na nowotwór Zuzanny Waś.

*

23 lutego po nabożeństwie odbyło się cykliczne spotkanie pt. „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary – predestynacja” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską.

*

23 lutego w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbył się pierwszy z tegorocznych recitali organowych na zabytkowych organach firmy Schlag und Söhne. Wystąpił Erich Türk z Rumunii.

*

2 marca odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie prowadzone przez Ewę Jóźwiak. Kazanie wygłosił Władysław Scholl.

*

19 marca Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie wspólnie z Klubem Tygodnika Powszechnego planowały zorganizować w kościele przy Al. Solidarności 74 spotkanie zatytułowane „Chrześcijaństwo – Islam. Co nas łączy, co nas różni”. Spotkanie zostało odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem.