Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2020, s. 12, 39

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie jak co roku uczestniczyła w akcji organizowanej przez luterańskie Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) „Prezent pod choinkę”. Również Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie zebrała paczki dla potrzebujących dzieci włączając się po raz kolejny w akcję CME „Prezent pod choinkę”. Paczki trafią do dzieci w krajach dotkniętych konfliktem zbrojnym lub szczególnym kryzysem.

*

5 listopada odbyła się online międzynarodowa konferencja „Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań”, zorganizowana przez Polską Radę Ekumeniczną, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i Uniwersytet Łódzki. Dyskutowano m.in. o etyce odpowiedzialności, sprawiedliwości ekologicznej i działalności Kościołów w zakresie ochrony środowiska. Wśród prelegentów znaleźli się goście z Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

*

21 listopada odbyły się prace porządkowo-konserwacyjne w kościele i na terenie przyległym należącym do Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie. Poza sprzątaniem wnętrza kościoła, zabezpieczane były drewniane elementy empory przed niszczącym wpływem szkodników.

*

Ks. bp Marek Izdebski uczestniczył 28 listopada w konferencji online „Purytanie: lekarze dusz, teologowie Ducha”. Została ona zorganizowana przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Jak poinformowali organizatorzy, konferencja miała na celu „eksplorację mało znanej w Polsce teologii i duchowości ewangelikalno-purytańskiej i jej niedocenionego wpływu na kształtowanie się ruchu ewangelicznego, przebudzeniowego i zielonoświątkowego”.

*

Polska Rada Ekumeniczna po raz pierwszy przyznała swoje nagrody. Za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego kapituła postanowiła nagrodzić: Danutę i Zbigniewa Baszkowskich, Pelagię i ks. bp. M. Włodzimierza Jaworskich, ks. abp. Alfonsa Nossola, metropolitę Sawę, ks. bp. Zdzisława Trandę i Krzysztofa Żuka.

Ks. bp Zdzisław Tranda był i jest zaangażowany w ruch ekumeniczny zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Więcej na ten temat na tutaj.