Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 2/2021, s. 36

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Mateusza w Lodzi (fot. PER Zychlin)
Obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi (fot. PER Żychlin)

 

Obradujący 5 czerwca 2021 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowe gremia Kościoła na kadencję 2021–2025. Miejscem obrad był kościół ewangelicko-augsburski św. Mateusza w Łodzi, który ze względu na swą wielkość z łatwością pomieścił członków Synodu mimo pandemicznych obostrzeń dotyczących maksymalnej liczby osób na metr kwadratowy w obiektach sakralnych.

Podczas obrad przyjęto sprawozdania: biskupa, Konsystorza, finansowe, Diakonii Kościoła, synodalnej komisji rewizyjnej i komisji prawa. Udzielono absolutorium Konsystorzowi za lata 2019 i 2020.

Odbyły się również przewidziane prawem i przesunięte o rok z powodu pandemii COVID-19 wybory. W Prezydium Synodu znaleźli się: wybrany w roku 2019 (patrz: JEDNOTA 2/2019, s. 13) i podczas tegorocznych obrad wprowadzony w urząd Paweł Wolski-Brodziński – prezes, ks. Michał Koktysz – notariusz, ks. Semko Koroza – zastępca notariusza, Krzysztof Urban – sekretarz, Krzysztof Bandoła-Skierski – zastępca sekretarza. Do Konsystorza powołano następujące osoby: Piotr Niewieczerzał – prezes, ks. Tomasz Pieczko – radca duchowny, ks. Tadeusz Jelinek – zastępca radcy duchownego, Katarzyna Karpińska i Andrzej Jersak – radcy świeccy oraz Władysław Scholl i Witold Brodziński – zastępcy radców świeckich. Zarówno w Prezydium Synodu, jak i w Konsystorzu ks. bp Marek Izdebski zasiada z urzędu jako wiceprezes.

Do komisji rewizyjnej wybrano Elżbietę Jóźwiak, która została przewodniczącą, Beatę Jersak i Henryka Kimmera – członków, zaś zastępczyniami zostały Grażyna Puczyłowska i Danuta Andrzejewska.

Powołano synodalne komisje prawa i problemową.

Zmieniły się też władze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Prezesem została Marzena Matejka, w Radzie Diakonii znaleźli się: Marzena Matejka – przewodnicząca (z urzędu), ks. bp Marek Izdebski – wiceprzewodniczący (z urzędu), oraz członkowie: ks. Michał Koktysz, Michał Minałto, Jarosław Hieropolitański, Dorota Mieszkowska, Katarzyna Okulska-Codjovi, Biruta Przewłocka-Pachnik i Danuta Sznycer.

Postanowiono, że kolejna sesja Synodu odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Podczas nabożeństwa kończącego Synod odbyło się wprowadzenie w urząd nowo wybranych gremiów.