Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

KOŚCIÓŁ JEST NIEWZRUSZONY

(Prorok) powiada zatem, że nie ma niczego pod niebem, co nie mogłoby zostać zachwiane. I zaiste, widząc na własne oczy, jak burzy się tyle narodów i tyle innych powstaje na nowo, musimy wyznać, iż wszystko na ziemi zmienne jest i nietrwałe. Ale cóż mówię? Kościół mieszka na ziemi; podobny jest jednak do ptasiego gniazda, bowiem, jak powiedziano w innym miejscu, nie ma on fundamentu, który można by zobaczyć, i choć wygląda jakoby nic, jest minio to niezmienny i stały. A dlaczego? Ponieważ Bóg jest pośrodku niego. Czemuż to państwa, królestwa, zwierzchnictwa i rządy tego świata upadają i następują po sobie i przechodzą tyle rewolucji? Bo opierają się na własnej władzy i własnej mądrości, bo ufają swoim własnym środkom i sposobom obrony (...). My zaś przeciwnie, kiedy będziemy jakoby ptaki na gałęzi, którą wiatr na wsze strony potrząsa, kiedy nie znajdziemy miejsca, gdzie by gniazdo zbudować, nie traćmy odwagi - Bóg mieszka z nami.

(Kazanie na temat Ps. 46:1-6)

KOŚCIÓŁ JEST ŚWIĘTY

Pomijamy, że zewnętrzny stan Kościoła wygląda niby godny pogardy, ale jego piękność od wewnątrz jaśnieje; że jest chwiejny na ziemi, ale mocną siedzibę ugruntowaną ma w niebiosach; że jest rozdarty i rozproszony po świecie, nawet powalony na ziemię, a mimo to trzyma się cały, stojąc przed Bogiem i aniołami Jego; słowem, że jest tak nędzny co do ciała, aby jego duchowa szczęśliwość przetrwała (...). Kościół przyporządkowany jest warunkom bezustannego bojowania pod znakiem krzyża, dopóki kroczyć będzie po tym świecie (...). Ale widząc, że żyje tak długo między tysiącami pomarłych, musimy dojść do wniosku, że chroni go Boska opieka.

(Traktat o zgorszeniach)

Tłum. s. Kinga Strzelecka, osu.

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl