Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2012

Kalwin a liczba sakramentów

Zapoznając się z treścią Nauki religii chrześcijańskiej Jana Kalwina, zwrócimy uwagę na Kalwinową naukę o sakramentach, omówioną przez Reformatora w księdze IV Institutio, która została poświęcona zagadnieniom eklezjologicznym, Kalwin pojmował bowiem sakramentologię jako integralną część nauki o Kościele. W rozważaniach sakramentologicznych Genewczyka napotkamy koncepcje stanowiące niejako znak firmowy jego nauki o sakramentach. Koncepcje owe w istotny sposób odróżniają ją od sakramentologii rzymskokatolickiej, jak również od poglądów Marcina Lutra.

Kalwin i dwa sakramenty

Pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy w trakcie studiowania Kalwinowej sakramentologii jest liczba sakramentów uznawanych przez Reformatora z Genewy, a konkretnie zredukowanie ich ilości do dwóch: Chrztu i Wieczerzy Pańskiej.

Oznacza to, że – według Kalwina – pięć pozostałych katolickich sakramentów, czyli: bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia kapłańskie oraz małżeństwo, sakramentami nie są. Tytuł XIX rozdziału IV księgi Nauki religii chrześcijańskiej nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, co do zapatrywań Kalwina na ten temat, brzmi on bowiem następująco: O pięciu tak zwanych sakramentach, gdzie okazuje się, że nie są sakramentami, choć pospolicie są za nie uważane, i...

Rafał Marcin Leszczyński

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

Zobacz też: Sakramentologia ogólna Jana Kalwina (cz. 2)

Sakramentologia ogólna Jana Kalwina (cz. 3)

Sakramentologia ogólna Jana Kalwina (cz. 4)