Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2019, s. 42–44

Karl Barth. Szkic biograficznyKsiążka Marka Galli’ego „Karl Barth. Szkic biograficzny” (w angielskim oryginale „Karl Barth: an introductory biography for evangelicals”, Grand Rapids 2017) ma charakter biografii tematycznej. Jej autor koncentruje się na rozwoju poglądów teologicznych Bartha, ze szczególnym uwzględnieniem jego nagłego porzucenia teologii liberalnej. Przedstawia zatem drogę naukową i teologiczną Bartha oraz pojawiające się na niej punkty biograficznej transgresji. Oznacza to, że jego książka może przyciągnąć uwagę zarówno czytelników nastawionych na zagadnienia biograficzne, jak i tych, którzy zainteresowani są bardziej kwestiami związanymi z teologią.

Oryginalność rozprawy Galli’ego polega na tym, iż analizuje on poglądy Bartha pod kątem ich związków i rozbieżności z nauczaniem Kościołów ewangelikalnych. Galli stara się przybliżyć postać i teologię Bartha protestantom ewangelicznym, co uznać należy za rzecz ważną i ekumenicznie doniosłą, gdyż w ten sposób przybliża on owemu środowisku wyznanie ewangelicko-reformowane, budując mosty pomiędzy ewangelicyzmem reformowanym a denominacjami ewangelikalnymi. Poruszenie przez Galli’ego zagadnienia relacji pomiędzy Barthem a teologią ewangelikalną nie oznacza jednak, że jego książka nie ma nic istotnego do przekazania czytelnikom ewangelickim. Już sam fakt, iż Galli przedstawia interesująco i kompetentnie życie oraz poglądy Bartha, czyni z jego pracy dzieło, po które powinien sięgnąć każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o helweckim teologu.

Zasadniczą treść książki wyznaczają trzy zagadnienia: kwestia relacji pomiędzy teologią ewangelikalną a Barthem, następnie relacje zachodzące pomiędzy teologią ewangelikalną a liberalną teologią ewangelicką oraz problem stosunku Bartha do teologii liberalnej. Teologia liberalna, ewangelikalna oraz teologia dialektyczna Bartha stanowią więc niejako trzy wierzchołki teologicznego trójkąta, który bada Galli. Wyciąga on z tych badań interesujące wnioski. Zauważa zatem, iż część wyznawców Kościołów ewangelicznych zachowuje wobec Bartha dystans, mając świadomość, iż Szwajcar odnosił się krytycznie do duchowości pietystycznej, która jest bliska ewangelikalnym protestantom.

Z drugiej jednak strony pomiędzy nauczaniem Bartha a poglądami wyznawców denominacji ewangelicznych zachodzi wiele zbieżności. Chodzi tu zwłaszcza o skrypturocentryczne nastawienie Bartha, które jest (lub przynajmniej powinno być) bliskie dla ewangelikalnych protestantów oraz o krytyczne nastawienie Szwajcara do teologii liberalnej. Twórca teologii dialektycznej jest więc bliższy myśleniu ewangelikalnemu, niż mogłoby się wydawać.

Galli wysuwa również tezę, która zapewne zostanie uznana za kontrowersyjną przez wielu ewangelikalnych chrześcijan, że – pod pewnymi względami – to właśnie niektórzy z nich zbliżają się do teologii liberalnej, a odchodzą od skrypturocentryzmu. Autor biografii Bartha dowodzi, że...

 

Pełny tekst recenzji (po zalogowaniu w serwisie)

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

* * * * *

Rafał Marcin Leszczyński (jr) – doktor habilitowany teologii historycznej, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego ChAT

 

Mark Galli, „Karl Barth. Szkic biograficzny”, Wydawnictwo „Semper”, Warszawa 2019, s. 166