Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2021, s. 3

W 2019 r. z okazji Roku Karla Bartha przypominaliśmy wybrane wypowiedzi tego szwajcarskiego teologa ewangelickiego. Kontynuujemy ten cykl.

 

Puste ręce

Ojcze nasz w niebiesiech, nasze życie jest takie pogmatwane. Pokaż nam ład, jaki mu dałeś i od nowa chcesz dawać. Nasze myśli są tak rozproszone; zbierz je wokół swojej prawdy.

Droga leżąca przed nami jest taka ciemna. Idź przed nami ze światłem, które nam obiecałeś. Nasze sumienie nas oskarża i powala na ziemię. Daj nam świadomość, że możemy powstać, by służyć Tobie i naszym bliźnim. Nasze serca są niespokojne. Panie, daj nam Twój pokój. Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Ty sam jesteś dobrem i poza nim innego nie ma. Nie chcesz, by każdy z nas szukał Cię dla samego siebie i sam usiłował rozwiązać swoje problemy. Pragniesz przecież, byśmy w swojej niedoli i w swojej nadziei byli jednym ludem braci i sióstr. Toteż wspólnie prosimy Cię, byś podał nam rękę, byśmy mogli razem Ci dziękować, byśmy mogli razem ciągle od nowa wyciągać do Ciebie nasze zawsze puste ręce. Amen.

tłum. Krzysztof Dorosz

 

Karl Barth, „Leere Hände”, w: „Augenblicke”, Zürich 2005, s. 47