Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 6 / 1987


dzieje rodu patronów Reformacji

Pierwsza połowa XVII wieku, "srebrny wiek" Rzeczypospolitej - to czasy, w których żył wojewoda bełski Rafał Leszczyński, głowa rodu, wybitny patron ewangelicyzmu, jedna z najciekawszych sylwetek tamtych lat. Żaden system historiozoficzny nie potrafi z całkowitą pewnością odpowiedzieć na pytanie, czy to czasy tworzą ludzi, czy ludzie kształtują swój czas. Często jednak dzieje jednostek oddają ducha czasów, w których przyszło im żyć. Tak właśnie biografia wojewody bełskiego, bohatera poprzedniego odcinka tego opowiadania, "pasuje" do pierwszej połowy XVII wieku, losy jego potomków wpisują się zaś znakomicie w dzieje Rzeczypospolitej od początków kryzysu w połowie tego stulecia do czasów saskich.

Bohaterami ostatniej części opowiadania o losach "Leszczyńskich ewangelickich" będą potomkowie Rafała - i ci, którzy pozostali wierni wyznaniu ojca, i ci, którzy z biegiem lat porzucili "prawdziwe Słowo Boże", a także ci, którzy urodzili się już jako katolicy, ale nie zerwali całkowicie z zasadami przodków. Będą więc nimi synowie Rafała: Andrzej i konwertyta Bogusław, jego wnuk, też Rafał, i wreszcie prawnuk, ostatni z rodu, najbardziej znany: król polski i wielki książę litewski, książę Lotaryngii i Baru, teść Ludwika XV - Stanisław Leszczyński.

Zmarły w 1636 roku wojewoda bełski pozostawi! czterech synów: Andrzeja. Rafała, Bogusława i Władysława. Dwaj z nich zmarli nie odegrawszy większej roli w dziejach rodziny. Starszy, imiennik ojca. Rafał, zdążył się dać poznać jako patron róznowierców - wykształcony za granicą, dziedziczący po ojcu Włodawę i okolice, zapowiadał się na znakomitego kontynuatora ojcowskich tradycji opieki nad Kościołem. Niestety, śmierć zabrała go już 8 lat po ojcu - w 1644 roku. Najmłodszy syn wojewody bełskiego - Władysław zmarł jako podkomorzy brzesiko-litewski i niczym szczególnym się nie wykazał.

Wojciech Kriegseisen

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl