Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Słowo wstępne -  s. 2

Ulryk Zwingli: (kazanie) -  s.3

Ulryk Zwingli: Modlitwa za kaznodzieję  - s.4

Ingeborga Niewieczerzał: Życie i dzieło Ulryka Zwingliego  -  s. 5

Karol Karski: Poglądy Ulryka Zwingliego - s. 12

Ks. Alfons Skowronek: O sprawiedliwość dla Ulryka Zwingliego -  s. 17

PISMA ULRYKA ZWINGLIEGO:
67 artykułów - s. 21
List do Marcina Lutra z 1 IV 1527 - s. 24
Przyjazna polemika z Lutrem - s. 26
Komentarz prawdziwej i fałszywej religii- s. 28
Wykład wiary chrześcijańskiej - s. 31
O obecności ciała Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej - s. 35