Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2012

ks. bp Marek Izdebski (fot. Michał Karski)[Kazanie wygłoszone w Środę Popielcową, 22 lutego 2012 r., w luterańskim kościele św. Trójcy w Warszawie podczas nabożeństwa, któremu towarzyszyło podpisanie luterańsko-reformowanego „Porozumienia  o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu naszych Kościołów”.]


Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego; a jeślim nawet żałował – widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę – teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć.

2 Kor 7,8-10

 

Drogie Siostry, drodzy Bracia,

Zebraliśmy się dzisiaj w miejscu, w którym część ewangelickiej społeczności Warszawy od dawien dawna oddaje cześć naszemu Panu. To tutaj miało miejsce wiele wydarzeń o charakterze ekumenicznym – między innymi to ten kościół odwiedził papież Benedykt XVI w czasie swojej wizyty w Polsce.

Także i dziś ta wspaniała, imponująca, a jednocześnie skromna świątynia jest miejscem wielkiego wydarzenia dla polskich ewangelików z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Podpisujemy dziś porozumienie naszych dwóch Kościołów „o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu naszych Kościołów”. Ta trochę za długa nazwa, może nazbyt prawniczo i mało romantycznie wyraża istniejące w wielu z nas od dawna pragnienie bliższej, lepiej zdefiniowanej wspólnoty.

Wielu z nas od dawna zapytywało, jeśli nie publicznie, to na pewno w duchu, dlaczego, skoro mamy wspólnotę kazalnicy i Stołu Pańskiego, nie możemy uczynić następnego kroku na naszej drodze jedności. Kroku, który byłby, z jednej strony odpowiedzią na sytuację diasporalną, w jakiej znajdują się obydwa nasze Kościoły, a z drugiej, impulsem dla...

ks. bp Marek Izdebski

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

Na zdjęciu: ks. bp Marek Izdebski wygłasza kazanie w Środę Popielcową (fot. Michał Karski)