Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7 / 2002


CANTERBURY 2002

Odbywające się corocznie od 1979 roku zgromadzenie tym razem miało miejsce w dniach od 10 do 17 kwietnia 2002 rokuw historycznym Canterbury, którego katedra została ufundowana około 597 r. przez św. Augustyna (nie należy mylić go z biskupem Hippony) i jest postrzegana przez wyznawców anglikanizmu jako ich "kościół-matka". Spotkanie Prymasów stanowi w życiu Wspólnoty jeden z czterech eklezjalnych "instrumentów jedności". Pozostałymi są: honorowe zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury, Konferencje Biskupów w Lambeth (zainicjowane w 1867 roku) oraz powołana w roku 1968 Anglikańska Rada Konsultacyjna. W trakcie ostatniego spotkania rozważano możliwość uznania zasad prawa kanonicznego obowiązującego w anglikanizmie, za piąty "instrument jedności".

Zgromadzenie duchowych przywódców 38 prowincji Wspólnoty anglikańskiej przebiegało w duchu modlitwy i głębokiej jedności, co podkreślały codzienna wspólna eucharystia, modlitwy i rozważania biblijne. Po raz ostatni spotkaniu przewodniczył, stojący na czele Wspólnoty od jedenastu lat, arcybiskup Canterbury George Carey, który w październiku tego roku przechodzi na emeryturę.

Dramatyczne tło spotkania anglikańskich zwierzchników stanowiła eskalacja przemocy na Środkowym Wschodzie, a także kampania antyterrorystyczna w Afganistanie oraz pokłosie traumatycznych wydarzeń z 11 września ubiegłego roku. Prymasi wydali oświadczenie, w którym wezwali władze Palestyny i Izraela oraz wszystkich światowych przywódców do zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju na Środkowym Wschodzie. Przekazano w nim także wyrazy solidarności cierpiącym tam chrześcijanom oraz "muzułmanom i żydom dobrej woli".

Marcin Ziemkowski


zobacz pełny tekst