Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4 / 2002

12 XII 2001 roku opublikowano oświadczenie, które podsumowało oficjalne rozmowy, prowadzone od trzech lat pomiędzy Kościołem metodystycznym w Wielkiej Brytanii a Kościołem Anglii. Zdaniem biskupa Bristolu Barry Rogersona, anglikańskiego współprzewodniczącego rozmów, ostateczna jedność obydwu wyznań może zostać osiągnięta na Wyspach Brytyjskich do końca bieżącej dekady, przynosząc zmianę oblicza tamtejszego chrześcijaństwa. Społeczności metodystyczne formalnie odłączyły się od Kościoła Anglii w 1784 roku. Próby wzajemnego zbliżenia wyznań, podejmowane w latach 70. i 80. XX wieku nie przyniosły rezultatów.

W oświadczeniu proponuje się zawarcie krajowego porozumienia pomiędzy obydwoma Kościołami. Zawierałoby ono (bezprecedensowe we wzajemnych stosunkach) uznanie eklezjalnej godności obydwu konfesji oraz potwierdzało wspólną wolę działania na rzecz ich pełnej, widzialnej jedności jako przejawu budowania komunii całego chrześcijaństwa. W oficjalnych rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Unii Baptystów Wielkiej Brytanii, braci morawskich oraz Kościoła rzymskokatolickiego i Zjednoczonego Kościoła Reformowanego (z którym metodyści i anglikanie prowadzą nieformalne, trójstronne rozmowy). Grudniowe oświadczenie poddaje ocenie ponad 250-letnią historię stosunków anglikańsko-metodystycznych, próbując przełamać stereotypy i rozwiać uprzedzenia, żywione wobec siebie przez obie strony. Po trwającej dziesięciolecia praktycznej współpracy oraz dzięki zbliżeniu teologicznemu, anglikanie i metodyści są dziś gotowi do podjęcia decydujących kroków ku jedności. Omawiany dokument wskazuje na elementy niezbędne dla zaistnienia pełnej eklezjalnej komunii. Są to:

  • wspólne wyznanie wiary zakorzenione, w Piśmie św. i wyrażone w ekumenicznych credo;
  • obopólne uznawanie chrztu św. i celebrowanie eucharystii;
  • wzajemna posługa słowa i sakramentów oraz obustronne honorowanie urzędu biskupiego.

Marcin Ziemkowski


zobacz pełny tekst