Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 5-6 / 2003

W dniach 3-7 kwietnia, z okazji 450-lecia Reformacji na Białorusi, gościliśmy w Mińsku Białoruskim na zaproszenie miejscowej parafii ewangelicko-reformowanej, uczestnicząc w międzynarodowej konferencji Reformacja i współczesność - chrześcijańska duchowość, teologia, kultura.

Mission in Unity (Misja w jedności)

Reprezentowaliśmy nasz Kościół oraz, na prośbę prof. Lukasa Vischera oraz ks. Duncana Hunsona z RCA, Mission in Unity - wspólny projekt Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Międzynarodowego Reformowanego Centrum im. Johna Knoxa w Genewie. Celem tego projektu jest poszukiwanie przez Kościoły reformowane nowego rozumienia misji. Tą misją jest życie Ewangelią wszędzie tam, gdzie jesteśmy, a jedność w niesieniu misji oznacza czynienie tego wspólnie, bez izolowania się od innych. Oba te elementy są bardzo ważne i współzależne, ponieważ ich źródłem i celem jest Bóg. Apostoł Paweł w I Liście do Koryntian (12: 12) mówi, że Kościół składa się z wielu członków, ale ciało jest jedno. Duch jest tym, który ożywia, który tworzy wspólnotę i wyposaża do pełnienia misji w Bogu. Obecnie dużym problemem są podziały w rodzinie Kościoła ewangelicko-reformowanego, sprzeczne z obrazem jednego ciała i umniejszające znaczenie świadectwa Chrystusa we współczesnym świecie. Tym samym zagrożona staje się integralność misji. Czynnikami, które to powodują, są m. in. działania misji z Kościołów reformowanych o konserwatywnym podejściu teologicznym, zamkniętych na szukanie jedności z innymi wyznaniami oraz odłamami protestantyzmu reformowanego o nieco bardziej liberalnym nastawieniu. Istotnym czynnikiem utrudniającym tak działalność misyjną, jak i realizację programu MIU są też m. in. konflikty w łonie nowopowstałych Kościołów, walka o władzę, której w Kościele być nie powinno, wygrywanie przez "działaczy" kościelnych swoich partykularnych interesów etc. Uczestnicy programu Mission in Unity uważają, że tego rodzaju podziały pośród reformowanych chrześcijan są gorszące i chcą temu przeciwdziałać, stając się pomocną dłonią w zmienianiu tej sytuacji. Projekt ten jest realizowany w Afryce Południowej, Ugandzie, Boliwii oraz także na Białorusi i Ukrainie.

Ks. Semko Koroza, ks. Lech Tranda

450-lecie Reformacji na Białorusi - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl