Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 2003

Po 42 latach rozmów Synod trzech największych Kościołów protestanckich Holandii uchwalił plan unii, który powołał Protestancki Kościół w Niderlandach. W jego skład wejdzie niegdyś państwowy Holenderski Kościół Reformowany (Nederlandse Hervormde Kerk), Holederski Kościół Zreformowany (Gereformeerde Kerken in Nederland) oraz Ewangelicko-Luterański Kościół w Królestwie Niderlandów. Nowy Kościół będzie liczył prawie 2 miliony 600 tysięcy członków i będzie największym Kościołem protestanckim w kraju.

Rozmowy i plany unii szły dość opornie. Dominacji dużo liczebniejszych ewangelików reformowanych obawiali się luteranie, liczący zaledwie 14 tysięcy wiernych. Kongregacjonaliści chcieli zachowania prawa parafii do wystąpienia z nowego Kościoła razem z majątkiem parafialnym. Członkom NHK nie podobała się nowa nazwa Kościoła, która ich zdaniem powinna brzmieć Nederlandse Hervormde Kerk. Ostatecznie przez ostatni rok wypracowano dość kruchy kompromis, nad którym mają teraz osobno głosować Synody trzech Kościołów. Jeśli wszystkie trzy wyrażą zgodę, wówczas zbiorą się na połączonej sesji 12 grudnia tego roku i raz jeszcze ratyfikują unię, która wejdzie w życie 1 maja 2004 roku.

Zgodnie z zapisami unii nowopowstały Kościół będzie nosił nazwę Protestancki Kościół w Niderlandach, która zastąpi dotychczasową "roboczą" nazwę Kościóły Razem w Drodze. To cios dla tradycjonalistów z NHK, którzy swój Kościół uważają za Bożą sadzonkę w dziejach Niderlandów. Na osłodę poszczególnym parafiom pozwolono zachować w swoich nazwach przymiotniki hervormde, gereformeerde i lutherse. Kościelne synody okręgowe i same okręgi (classis) także mają ulec połączeniu, ale nie jest to obowiązkowe - dotąd połączyło się już ponad 2/3 synodów okręgowych oraz 1/3 classis, a kolejna 1/3 classis wyraziła również gotowośc połączenia się. Jeżeli chodzi o parafie, to na 1320 parafii reformowanych i 856 zreformowanych zjednoczyło się już ponad 400. Ukłonem w stronę kongregacjonalistów jest pozostawiona im (ale tylko im) możliwość wystąpienia z nowego Kościoła razem z majątkiem parafialnym, ale tylko do 2014 roku. Na koniec potwierdzono, iż nowy Kościół będzie błogosławił związki homoseksualne (to ukłon w kierunku luteranów, którzy od tego uzależniali przystąpienie do unii), ale zastrzeżono, że decyzję w tej sprawie podejmować będą jak dotychczas poszczególne parafie (ukłon w kierunku konserwatystów).

Kazimierz Bem

Reformowani obradują (część 2) - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl