Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 2003

Wiadomości ogólne

To drugi - po anglikanach - największy Kościół w Nowej Zelandii. Podobnie jak Prezbiteriański Kościół USA [zob. "Jednota" 1-2/2003] należy do tradycji reformowanej i prezbiteriańskiej.

Historia

Nowa Zelandia była zasiedlana na przestrzeni wieków - od X do XIV - przez Maorysów, którzy utworzyli własne związki plemienne.

W 1642 roku odkrył ją holenderski żeglarz Abel Tasman i od nazwy holenderskiej prowincji nazwał ją "Nową Zelandią".

Odkryte tereny długo nie budziły zainteresowania i Europejczycy pojawili się tutaj dopiero na początku XIX wieku. Początkowo byli to misjonarze prowadzący misję wśród Maorysów. Dopiero w 1840 roku Anglia podpisała z wodzami Maorysów układ, w wyniku którego Nowa Zelandia stała się kolonią brytyjską. Ogromny napływ osadników doprowadził do nadania kolonii jej konstytucji (w 1856 roku), ale także do wybuchu wojen z Maorysami, w wyniku których ci ostatni zostali prawie zupełnie wyniszczeni, pozbawieni ziemi i zamknięci w rezerwatach.

Głową państwa jest królowa brytyjska, którą reprezentują gubernatorzy generalni. Kraj posiada jednoizbowy parlament. W 1893 roku Nowa Zelandia jako pierwszy kraj na świecie nadała kobietom powszechne prawo wyborcze. W przeciwieństwie do Kanady i Australii, Nowa Zelandia była zawsze państwem świeckim i Kościół anglikański nigdy nie miał pozycji Kościoła państwowego.

W 1814 roku do Nowej Zelandii przyjechał pierwszy misjonarz anglikański, by nawracać Maorysów. Pierwsza większa grupa europejskich osadników przybyła w roku 1839 i założyła miasto Wellington (stolicę Nowej Zelandii). Wśród przybyłych sporą grupę stanowili prezbiterianie ze Szkocji, wśród których był także pastor. Grupa ta bardzo szybko założyła pierwszą parafię i wybudowała prowizoryczny kościół. Parafia w Wellington była ściśle związana z Kościołem Szkocji.

Kazimierz Bem

Prezbiteriański Kościół Aotearoa w Nowej Zelandii - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl