Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11 / 2003


USA

24. Synod Generalny Zjednoczonego Kościoła Chrystusa {zob. "Jednota" 10/2002]. Synod pod hasłem Bóg ciągle przemawia zebrał się w dniach 11-15 lipca w Minneapolis, w stanie Minnesota. Głównymi sprawami był rozwój Kościoła oraz jego kryzys finansowy.

W ciągu ostatnich dwóch lat do Kościoła przystąpiły 74 nowe parafie o bardzo różnym obliczu. Część stanowią bardziej liberalne parafie, które wystąpiły z Aliansu Południowych Baptystów (jedyny Kościół w USA, który poparł wojnę z Irakiem) oraz dawne parafie rzymskokatolickie. Jedną z parafii założyli odrzuceni przez inne wyznania geje i lesbijki; w ciągu sześciu lat istnienia liczebność tej parafii wzrosła z 2 do 250 członków. Inna, założona przez hiszpańskojęzycznych imigrantów, liczy obecnie ponad 6 tysięcy parafian.

Prezydent Kościoła chwalił zapał wiernych w tworzeniu nowych parafii i zapraszaniu nowych osób do Kościoła. Wezwał, by ewangelizacja prowadzona przez Zjednoczony Kościół Chrystusa była ugruntowana w Biblii, Chrystocentryczna i otwarta na innych. O błogosławieństwie otwartości Minister Prezydent mówił także podczas specjalnej kolacji wydanej przez parafie "otwarte i afirmujące", czyli takie, które witają wiernych i duchownych niezależnie od ich orientacji seksualnej - obecnie liczba takich parafii przekracza 460.

Są jednak i trudne sprawy. Od 1967 roku liczba wiernych nieubłaganie spada - wszyscy delegaci podkreślali potrzebę otwarcia się Kościoła na mniejszości rasowe i etniczne, w związku z czym podczas liturgii wielokrotnie podkreślano wielokulturowość i wieloetniczność Kościoła - niedzielne nabożeństwa są prowadzone w ponad 27 językach. Chcąc zaradzić brakowi pieniędzy, Rada Kościoła zaproponowała odbywanie synodów co cztery lata, zamiast jak dotychczas co dwa, ale delegaci odrzucili tę propozycję, zamiast tego apelując o zwiększone datki do wiernych.

Kazimierz Bem

Reformowani obradują (część 4) - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl