Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 5/1990

Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty, niech będzie błogosławione Twoje Imię!
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty nie pozostawiasz nas samych
z naszymi problemami, słabością i grzechem,
Ty budzisz w nas ciągle nową nadzieję.
Pozwól, abyśmy widząc nieprzemijające dziedzictwo,
zachowane dla nas w niebie,
dostrzegali, że i tu, na ziemi,
jest jego cząstka, dana nam
jako pole chrześcijańskiego działania.
Pozwól, abyśmy tu umieli dostrzegać bliźnich, którzy nas potrzebują.
Pozwól, abyśmy ten świat,
na którym nas postawiłeś,
postrzegali jako Twój,
abyśmy w mim pełnili służbę,
do której nas, jako swoich uczniów, powołałeś.
Boże, prosimy Cię za nasz kraj i naród, za wszystkich, którym tak trudno żyć. Chroń nas przed groźbą nędzy,
wspomagaj tych, którym trudno wytrwać w nadziei. Rozbudzaj w nas chęć niesienia wzajemnej pomocy i okazywania sobie współczucia.
A rządzącym dopomóż w rozwikłaniu skomplikowanych problemów
i obdarz ich łaską sprawiedliwego sprawowania władzy.
Amen,