Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8-9 / 1999

Według Biblii brzeskiej (Radziwiłłowskiej)

1.5. Wysławia nie ogarnioną dobroć Bożą przeciwko sobie. 3.6. Iż go wybawił z wielkich niebezpieczności i pokus. 10. Których uszedł przez wiarę. 9.12. Obiecuje uprzejmym sercem dufać Panu samemu. 17. I oddać mu śluby i dziękowanie.

 1. Miłuję Pana, iż wysłuchał głosu próśb moich.
 2. Abowiem nakłonił ucho swoje ku mnie, a przetoż będę go wzywał, póki będę żyw.
 3. Ogarnęły mię były boleści śmierci i zjęły mię utrapienia grobu i potkał mię ucisk i boleść.
 4. Będę wzywał imienia Pańskiego proszę, Panie, wybawże duszę moję.
 5. Pan jest dobrotliwy i sprawiedliwy a Bóg nasz jest miłosierny.
 6. Pan jest stróżem szczyrych a gdym był uciśniony, zachował mię.
 7. Wróć się, duszo moja, do odpoczynienia twego, abowiem Pan okazał dobrodziejstwo przeciwko tobie.
 8. Abowiemeś wybawił duszę moję od śmierci i oczy moje od płaczu, i nogi moje od upadku.
 9. Będę chodził przed oblicznością Pańską w ziemiach żywiących.
 10. Uwierzyłem, a dla tegoż będę mówił, będąc barzo utrapiony.
 11. Rzekłem w zatrożeniu swoim: każdy człowiek jest kłamca.
 12. A cóż wżdy mam oddać Panu za wszytki dobrodziejstwa jego przeciwko mnie?
 13. Wezmę kubek zbawienia i będę wzywał imienia Pańskiego.
 14. Oddam teraz śluby moje Panu przed wszytkiem ludem jego.
 15. Śmierć miłosiernych jego jest droga przed oczyma Pańskimi.
 16. Zaiste, Panie, iżem jest sługą twoim i służebnikiem twym i synem służebnice twojej, potargałeś moje związki.
 17. Będę tobie ofiarował ofiarę chwały i będę wzywał imienia Pańskiego.
 18. Oddam teraz śluby moje Panu przed wszytkiem ludem jego.
 19. W przysionkach Kościoła Pańskiego i w pośrzodku ciebie, o Jeruzalem. Chwała Panu.