Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii


                                                                                                                                     

AKTUALNOŚCI                                 W NAJNOWSZYM NUMERZE

Ewa Jozwiak (fot. Michal Karski)
Ewa Jóźwiak (fot. Michał Karski)

 

Publikujemy list, który prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak skierowała do współwyznawców w związku z pandemią koronawirusa i stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

 

List prezes Synodu do współwyznawców

 

Siostry i Bracia w Chrystusie,

Zwracam się do Was w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. W związku z pandemią koronawirusa na całym świecie i ogłoszonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, po raz pierwszy w naszym życiu jako chrześcijanie i jako obywatele jesteśmy poddani ogromnej próbie. Apeluję do Was, moich Współwyznawców, abyśmy nie ulegali panice i zachowali zimną krew. Bądźmy rozsądni i słuchajmy oficjalnych komunikatów, stosujmy się do wszystkich zaleceń. Dajmy świadectwo naszej dojrzałości i odpowiedzialności.

Czas Pasyjny, który obecnie przeżywamy, powinien być dla nas czasem wyjątkowym, sprzyjającym modlitwie, wyciszeniu się, przygotowaniu do przeżywania Świąt Wielkanocnych. W tym roku ten czas będzie inny niż dotychczas. Wielu z nas pozostanie w domach, w niektórych sercach może pojawić się obawa, niepewność, strach, bo nie rozumiemy, co się na świecie dzieje, może też po raz pierwszy mamy tak wyraźną świadomość, że nie mamy wpływu na to, co nas spotyka. W czytaniach przeznaczonych na dziś (14 marca 2020 r.) znajdujemy fragment Psalmu 36,10: „U ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość”, a fragment 1. Listu Jana 5,12 przypomina nam: „Kto ma Syna, ma żywot”. Słowa biblijne wlewają w nasze serca otuchę, dają nadzieję, przypominają, że Bóg jest Bogiem życia i wskazują na sedno naszej chrześcijańskiej wiary: dar życia wiecznego w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.

Wielu z nas zastanawia się, jak powinniśmy prowadzić nasze życie religijne. Jeszcze kilka dni temu zastanawialiśmy się, w jaki sposób powinniśmy dystrybuować Wieczerzę Pańską, aby zachować zasady bezpieczeństwa.

Nie mamy gotowych recept na funkcjonowanie Kościoła w czasie, kiedy nie możemy się spotkać w naszych kościołach, by słuchać Słowa Bożego i wielbić Boga tak, jak do tego przywykliśmy. Bracia luteranie apelują do swoich wiernych: „Zostańcie w domach, Pan Bóg się nie obrazi”. Powtarzam za nimi ten apel!

Jednak w tej trudnej sytuacji możemy spożytkować czas, w którym zostaniemy w domu na refleksję nad swoim życiem, na osobistą lekturę Słowa Bożego i modlitwę. Zachęcam do możliwości wysłuchania nabożeństw w radiu, telewizji czy Internecie. Możemy też samodzielnie w gronie rodzinnym zorganizować nabożeństwo domowe. Potrzebne nam będą do tego Biblia, „Śpiewnik Ewangelicki”, w którym znajdziemy nie tylko pieśni, ale i liturgię nabożeństwa domowego (nr 966), a także kazanie – możemy tu wykorzystać np. „Postyllę” ks. Bogdana Trandy. Również na stronie internetowej „Jednoty” (www.jednota.pl) w zakładce „Duchowość” znaleźć można zbiór kazań zarówno do wydrukowania, jak i do wysłuchania. Czytania biblijne przygotowane na każdy dzień znajdziemy w książeczce „Z Biblią na co dzień”. Jeżeli jej nie mamy, zachęcam do ściągnięcia darmowej aplikacji „Z Biblią na co dzień”, która codziennie poda nam przeznaczone na dany dzień fragmenty biblijne i krótkie rozważanie.

W tym trudnym czasie pamiętajmy o naszych starszych i samotnych współwyznawcach. Obejmijmy ich w parafiach i diasporze naszą troską, stwórzmy sieć telefonicznej opieki, aby nikt nie poczuł się pozostawiony samemu sobie. Pomóżmy im w razie potrzeby w zakupach czy kontakcie z lekarzem. Uruchommy nasze służby diakonijne. Bądźmy solidarni i nieobojętni!

Z siostrzanym pozdrowieniem,

Ewa Jóźwiak
Prezes Synodu
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

*

Poniżej podaję informacje o nabożeństwach:

Nabożeństwa w kościołach ewangelicko-reformowanych

Poszczególne parafie samodzielnie podejmują decyzje, odwołując wszelkie spotkania i zebrania (w tym Ogólne Zgromadzenia Zboru), zawieszając lekcje religii, zajęcia Szkoły Niedzielnej, studium biblijne, próby chóru, pracę kancelarii parafialnej. Część naszych parafii odwołała też nabożeństwa z udziałem wiernych w kościołach. Nie jest to podyktowane ani strachem, ani brakiem wiary w Boga, a poczuciem odpowiedzialności wobec realnych zagrożeń, jakie naszemu zdrowiu niesie rozprzestrzeniający się wirus. Nie narażajmy siebie, naszych bliskich i bliźnich.

W Bełchatowie, Łodzi i Warszawie począwszy od jutra nabożeństwa niedzielne z udziałem wiernych są zawieszone do końca marca. W Kleszczowie nabożeństwa zostały zawieszone w najbliższe dwie najbliższe niedziele (15 i 22 marca). W Zelowie i Żychlinie wierni spotykają się jutro na nabożeństwie w kościele o zwykłej porze. Duchowni pozostają dostępni dla wiernych – można się z nimi skontaktować telefonicznie i mejlowo.

Transmisje ewangelicko-reformowane w Internecie

15 marca, niedziela Oculi, będzie można wysłuchać kazania i modlitwy live na Facebooku, które poprowadzi ks. Michał Jabłoński z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, godz. 10.30, http://bit.ly/kazanie15marca.

Również ks. Semko Koroza z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi udostępni w Internecie rozważanie biblijne na jutrzejszą niedzielę (link do niego zostanie podany po udostępnieniu).

Transmisje telewizyjne

Wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego mogą wraz z siostrami i braćmi luteranami przez trzy najbliższe niedziele uczestniczyć w nabożeństwach transmitowanych w TVP3 o godz. 13.00. Pierwsze nabożeństwo, w Niedzielę Oculi (15 marca) będzie transmitowane z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Inne transmisje internetowe

Poniżej lista parafii luterańskich, które prowadzą transmisje poprzez strony internetowe lub profile na YouTube i Facebook

Parafie luterańskie, które udostępniają nagrania nabożeństw

__________

Czutaj też: List biskupa Kościoła reformowanego w sprawie pandemii koronawirusa