Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2018

Jednota 4/2018W JEDNOCIE 4/2018 m.in.: teologia i działalność Ulryka Zwingliego, omówienie fragmentu Katechizmu genewskiego Jana Kalwina, refleksja nad teologią diaspory, problematyka niepełnosprawności dziecka, Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, historia metodystów w Polsce po 1939 r., relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Jednota 3/2018W JEDNOCIE 3/2018 m.in.: analiza problemu przemocy domowej; fragmenty pracy zbiorowej na temat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w kontekście ewangelicyzmu, przygotowywanej w serii „Biblioteka JEDNOTY”; wspomnienie Janiny Trandy; sylwetka Leona Nenckiego; jubileusz Światowej Rady Kościołów; relacje z krajowych i międzynarodowych wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Jednota 2/2018W JEDNOCIE 2/2018 m.in.: analiza rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) w kontekście działalności Kościołów, artykuł o pieczy zastępczej nad dziećmi, sylwetka Marcelego Nenckiego, rozważania o dialogu międzyreligijnym, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych, w tym m.in. z promocji Biblii Ekumenicznej.

Jednota 1/2018W JEDNOCIE 1/2018 m.in.: o alternatywnym tłumaczeniu szóstej prośby Ojcze Nasz, reportaż z prawdopodobnego miejsca pochówku bp. Juliusza Burschego, historia Szpitala Ewangelickiego, o możliwościach pomocy rodzinom borykającym się z trudnościami, przekład „Aktu przystąpienia Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych do »Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu«”, List Otwarty trzech Kościołów ewangelickich w Polsce w sprawie procedowania przez Sejm projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat reformacji.