Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2022

Jednota 4/2021W JEDNOCIE nr 1/2022 m.in.:

  • Oświadczenie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie wojny na Ukrainie
  • Co to jest mandatum?
  • Rzeczowy i spolegliwy Ks. Jerzy Stahl
  • O potrzebie święcenia dnia siódmego
  • Paweł Hulka-Laskowski wobec pietyzmu
  • Jerzy Pilch i niedoskonały ewangelicyzm
  • Książka o etyce ks. prof. Witolda Benedyktowicza