Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ROZMOWA Z KSIĘDZEM ROMANEM LIPIŃSKIM

Maja Jaszewska: W przyszłym roku minie 500. rocznica urodzin Jana Kalwina. Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce szykuje się do uroczystych obchodów. Czy przygotowania są zaawansowane?

Ks. Roman Lipiński: Synod podjął uchwałę zobowiązującą Konsystorz do zorganizowania tych uroczystości. Konsystorz ją przyjął i poszukuje współpracowników. W tym celu mianował w kadencji 2007-2010 rozszerzony skład Komisji Informacji, Dokumentacji i Wydawnictw. Zaprosił do współpracy z Komisją dodatkowe osoby, prosząc jednocześnie o konsultacje duchownych z naszych parafii. W dużej mierze zaangażowani są duchowni, którzy pracują na terenie parafii warszawskiej, w której odbędą się główne uroczystości.

Jaki przebieg będą miały obchody?

Obchody będą się odbywały w naszych parafiach, trwają też przygotowania do wydarzeń w skali ogólnokościelnej, które będą miały miejsce na terenie Warszawy. Przygotowujemy sesję naukową w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w dniu 14 października 2009 roku. Tego dnia wieczorem odbędzie się w kościele warszawskim uroczystość powiązana z występem Chóru Kameralnego Kościoła ewangelicko-reformowanego. Być może przyjedzie też chór z Litwy. Pragniemy włączyć do obchodów nasze siostry i braci Litwinów, co nada uroczystościom ekumeniczny wymiar i przypomni, że Kalwin w znacznym stopniu interesował się życiem Kościoła w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Opracowujemy różnego typu wydawnictwa. Liczymy, że „Jednota” zechce poświęcić swoje łamy tematom związanym z rocznicą. Pragniemy również zorganizować wystawę w muzeum Woli, poświęconą m.in. Janowi Kalwinowi, historii kalwinizmu w Polsce i ewangelickim rodom warszawskim wyznania reformowanego.

Jak wygląda organizacja pracy przy przygotowywaniu poszczególnych projektów?

Liczymy tu na współpracę Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej, ponieważ większość uroczystości będzie miała miejsce w Warszawie. Jest to jednak święto całego naszego Kościoła, więc chcielibyśmy, żeby uroczystości przypominające wkład Kalwina w reformację i budowę nowożytnej cywilizacji europejskiej odbyły się we wszystkich parafiach. Dlatego tak ważne jest włączenie się do współpracy kolegiów poszczególnych parafii.
      Większość spraw jest koordynowana przez Komisję Informacji, Dokumentacji i Wydawnictw, której przewodniczy Aleksandra Sękowska. Komisja, jak wspomniałem, spotyka się regularnie w poszerzonym składzie od wiosny 2007 roku i planuje kolejne etapy organizacyjne.
     Doszliśmy do wniosku, że rangę ogólnopolską nadałoby obchodom powołanie honorowego komitetu. W związku z tym ks biskup Marek Izdebski wraz z pracownikami biura Konsystorza rozesłali listy do różnych osób z Kościołów oraz z kręgu kultury i polityki z prośbą o wejście w skład takiego komitetu.

Czy ktoś już wyraził zgodę?

Tak, do tej pory zgodzili się: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, przewodnicząca przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Róża Thun oraz ambasadorzy Francji i Szwajcarii. Apelujemy do środowisk Kościołów ewangelickich w Polsce i za granicą o czynny udział, zapraszamy księży, biskupów i inteligencję ewangelicką.

Czy wiadomo już, kto weźmie udział w sesji naukowej?

Jednodniowa sesja odbędzie się w sali synodalnej Kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ulicy Miodowej. Zgodę na wzięcie udziału w sesji wyraziły cztery osoby z zagranicy – prof. Alan Sell z Reformowanego Kościoła Anglii, wieloletni sekretarz teologiczny Światowego Aliansu Reformowanego, prof. Jerome Cottin reprezentujący Reformowany Kościół Francji czyli Kościół z ojczyzny Kalwina oraz prof. Martin Friedrich z Ewangelickiego Kościoła w Westfalii, pracujący obecnie w Wiedniu w centrali Wspólnoty Kościołów Protestanckich w Europie (podzieli się on z nami swoim doświadczeniem ekumenicznym). Czwartym gościem z zagranicy będzie ks. dr Paweł Gajewski, duchowny Ewangelickiego Kościoła Waldensów we Włoszech. Droga jego duchowego rozwoju jest bardzo interesująca, może zechce się z nami podzielić swoim doświadczeniem.
     Wśród wykładowców z Polski będzie prof. Wojciech Kriegseisen z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Stanisław Piwko, dr Krzysztof Dorosz, prof. Tadeusz Zieliński z ChAT oraz dr hab. Rafał Leszczyński. Zarówno ze strony poprzedniego rektora ChAT, którym był ks. prof. bp Wiktor Wysoczański, jak i obecnego abp. Jeremiasza spotkaliśmy się z wielkim zrozumieniem i poparciem dla naszej inicjatywy. Bardzo się cieszymy z tej współpracy.

Wspomniał ksiądz o przygotowaniu wydawnictw. Jakiego typu?

Szukaliśmy publikacji wartych przybliżenia polskiemu czytelnikowi. Członkowie Komisji zarekomendowali różne pozycje. W dużej mierze dzięki Krzysztofowi Doroszowi wybraliśmy książkę prof. Alistaira MacGrath'a, amerykańskiego teologa specjalizującego się w historii Kościoła. Próbuje on pokazać, w jakim kierunku podążyłaby nowożytna cywilizacja europejska, gdyby więcej krajów naszego kontynentu przyjęło myśl Kalwina i było skłonnych posiłkować się zarówno jego poglądem na potrzebę reformy Kościoła jak i pomysłem na funkcjonowanie społeczeństwa. Książkę już przetłumaczono i jesteśmy na etapie prac redakcyjnych. Budżet związany z wydaniem jest zapewniony.
     Zdecydowaliśmy się także na dwie publikacje prof. Jerome Cottina. Jedna z nich to książka dla dorosłego czytelnika, druga – to pozycja dla dzieci w wieku 10-12 lat. Potrzebna jest informacja na podstawowym poziomie, ponieważ postać Kalwina obrosła licznymi uprzedzeniami wynikającymi niejednokrotnie z celowych prób zniechęcenia opinii publicznej do jego osoby i dzieła. Kolegium Warszawskie sfinansuje przekład książek prof. Cottina, a edytor francuski podjął się wydania polskiego po dostarczeniu przetłumaczonego tekstu.

Czy poza wymienionymi książkami będą jakieś inne wydawnictwa związane z rocznicą?

Przygotowaliśmy dokładny kosztorys planowanych wydawnictw. Myślimy o publikacji drukiem materiałów z sesji. Dostrzegamy potrzebę wznowienia pozycji „Porównanie wyznań”. Ewentualna wystawa w Muzeum Woli będzie wymagała katalogu. Muzeum jest bardzo gościnne, zapewnia nam przestrzeń, fachową obsługę wystawy i ochronę eksponatów, jednak katalog musimy sfinansować sami. Chcemy również przygotować teczkę z materiałami informacyjnymi zawierającą folder o Kościele reformowanym, o parafii warszawskiej, życiorys Kalwina, folder o Chórze Kameralnym, kalendarium obchodów, program sesji naukowej oraz karnet z podobizną Kalwina i informacją o organizatorach obchodów. Będzie można użyć go do korespondencji. Niestety, są też trudności. Po bardzo uprzejmych i obiecujących rozmowach z przedstawicielami Poczty Polskiej, odmówiła ona zgody na wydanie okolicznościowej karty pocztowej. Podpisaliśmy natomiast umowę z artystą Jerzym Panasiukiem na projekt i wykonanie okolicznościowego medalu z brązu z podobizną Kalwina w ilości 250 sztuk. Myślimy również o zestawie jubileuszowych gadżetów.

Powiedział ksiądz: gdyby doszło do wystawy w Muzeum Woli. Czym uwarunkowane jest jej zorganizowanie?

Szukamy źródeł na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystawy. Specjaliści, którzy widzieli ponad 100 naszych eksponatów, ocenili, że większość z nich wymaga konserwacji, a ta jest bardzo kosztowna. Suma może sięgać nawet 200 tys. złotych. Więc albo znajdziemy niezbędne pieniądze, albo wystawimy eksponaty w takim stanie, w jakim są obecnie. Możliwe też, że nie zorganizujemy wystawy, jeśli Komisja i eksperci dojdą do wniosku, iż w obecnym stanie eksponatów nie można pokazywać.

W jaki sposób będą finansowane poszczególne imprezy w trakcie obchodów?

Konsystorz zadecydował o wydzieleniu kwoty minimum 20 tys. złotych na podstawowe potrzeby organizowanej sesji oraz jest gotów zapłacić za wykonanie pamiątkowego medalu z brązu. Dzięki zabiegom Aleksandry Sękowskiej uzyskaliśmy sponsora w Szwajcarii na wydanie książki prof. MacGrath'a. Parafia warszawska zobowiązała się ponieść wszelkie koszty związane z imprezami, które odbędą się na jej terenie. Kolegium warszawskie zaangażowało się również w wydanie dwóch książek prof. Cottina. Szczególnym zrozumieniem dla sprawy wykazała się prezes Kolegium Kościelnego Agnieszka Kręglewska-Biernacka – zauważyła, że wydanie tej publikacji jest korzystne również dla parafii. Mamy nadzieję uzyskać pomoc z Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Niedługo takie decyzje oraz rozstrzygnięcia zapadną i wtedy będzie dokładnie wiadomo, co możemy zrobić. Niedługo zakończymy układanie kalendarium uroczystości, które będą miały miejsce w Warszawie i zamieścimy je w następnym zeszycie „Jednoty”. Równolegle trwa praca nad kalendarium wydarzeń w parafiach poza Warszawą.

Czy organizowane przez nasz Kościół obchody mają szansę zaistnieć w polskich mediach?

W Komisji Informacji, Dokumentacji i Wydawnictw są osoby, które zdają sobie sprawę z konieczności zorganizowania profesjonalnej informacji dla mediów oraz profesjonalnego marketingu wydawnictw, tyle, że jest on bardzo kosztowny. Na rozwieszenie dwóch tysięcy plakatów na terenie Warszawy, oraz ogłoszenia w dziennikach i tygodnikach o przebiegu planowanych imprez potrzebujemy około 50 tys. złotych. Kosztorys jest przygotowany i teraz szukamy sponsorów.
     Jeśli chodzi o radio i telewizję, leży to w gestii naszego rzecznika medialnego Ewy Jóźwiak. Czyni ona starania, aby informacje pojawiły się zarówno w programach przygotowywanych przez redakcję ekumeniczną TVP, jak i próbuje nawiązać kontakt z innych stacjami.
     Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Pragniemy, aby obchody 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina były świętem całego Kościoła. W czasie konferencji duchownych rozmawialiśmy o tym – i zostało to zaaprobowane – że dobrze by było, gdyby w każdej parafii udało się zorganizować coś, co nazwaliśmy „ideą otwartych drzwi”. Jak dobrze wiemy, kościoły reformowane są w Polsce otwierane jedynie na czas nabożeństw. A więc chcielibyśmy, żeby każda parafia we własnym wymiarze czasowym otworzyła kościół dla zwiedzających, aby dyżurowali w nim parafianie mogący udostępnić gościom publikacje dotyczące osoby i dzieła Jana Kalwina, naszego wyznania i życia Kościoła w Polsce. Warto byłoby skontaktować się z sąsiadującymi szkołami i wystosować zaproszenie dla nauczycieli historii i uczniów, żeby zechcieli odwiedzić kościół, gdzie będą mogli dowiedzieć się, że w Polsce istnieje taka nieliczna społeczność jak Kościół Ewangelicko-Reformowany, dla którego dzieło Kalwina wciąż ma znaczenie.