Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3 / 2003

O Panie nasz i Boże,
daj nam łaskę pragnienia Ciebie
całym sercem - tak, byśmy pragnąc, szukali i szukając,
znajdowali Ciebie; a znajdując, kochali Ciebie; kochając Ciebie,
nienawidzili grzechów, z których nas wybawiłeś.

Święty Anzelm