Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 2003

Panie, zabrałeś mi wszystko,
co miałam od Ciebie,
ale z Twojej łaski zostawiłeś mi dar,
który każdy pies ma z natury;
dar bycia Ci wiernym w nieszczęściu,
kiedy pozbawiona jestem wszelkiej pociechy.
Tego pragnę bardziej
niż Twojego niebieskiego Królestwa.

Mechtilda z Magdeburga [XIII wiek]