Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 10 / 2003

O Boże, daj mi siłę, bym zwyciężył siebie;
niechaj nic nie przykuwa mnie do tego życia.
Prowadź mego ducha,
podnieś mnie z tej ciemnej głębiny,
by moja dusza, unoszona Twoją mądrością,
pięła się w górę bez lęku i w ognistym ruchu.
Bo tylko Ty mnie rozumiesz
i Tylko Ty możesz dawać mi inspirację.

[Te słowa Beethoven zapisał, kiedy uświadomił sobie, że jego głuchota jest nieuleczalna]