Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11 / 2003

Nikt nie powinien być
w życiu sądzony
przez innych
za dobro i zło, które czyni.
Czyny jednakowoż winniśmy sądzić
- czyny, lecz nie ludzi,
bez względu na to,
czy są dobrzy, czy źli.

[Obłok niewiedzy, anonimowy traktat mistyczny, powstały w Anglii w XIV wieku]