Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 12 / 2003

Przyjdź, Panie Jezu,
Spójrz na nas i na nasze życie, BądĽ nam światłem, chlebem, zmartwychwstaniem.
Dotknij naszego bólu,
Powiedz, że nie cierpimy na marne.
Przyjdź,
Jesteś,
Jesteś już blisko,
Tak bardzo blisko,
Tylko my jesteśmy daleko. Naucz nas drogi do Ciebie,
Naucz nas dziękczynienia.

[Modlitwa współczesna]