Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7 / 2004

Bądź zawsze radosny.
Wiedz, że Bóg jest z tobą,
że patrzysz prosto na swego Stworzyciela,
a Stworzyciel patrzy ma Ciebie.
Wiedz, że Stworzyciel może uczynić wszystko,
czego zapragnie:
w jednej chwili może zniszczyć wszystkie światy
i w jednej chwili je odnowić.
W Nim są wszystkie siły, tak dobre, jak złe.
Jego płynące życie jest wszędzie.

Tylko Jemu ufam!
Tylko Jego się boję!

[Modlitwa chasydzka]