Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4 / 2004

Boże Ojcze, błogosław mnie, Chryste, chroń mnie, Duchu Święty, oświeć mnie we wszystkie dni mojego życia! Panie, bądĽ obrońcą i strażnikiem mej duszy i mego ciała, teraz i na zawsze, w świecie, który nie ma końca! Amen. Prawa ręko Pana, zachowaj mnie do starości! Łasko Chrystusa, chroń mnie stale przed wrogiem! Skieruj, Panie, moje serce na drogę pokoju. Śpiesz, Panie Boże z ratunkiem, śpiesz mi na pomoc, o Panie.

The Book of Cerne
(Zbiór 74 modlitw i pieśni z IX wieku)