Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Czy kiedykolwiek będę mógł dotrzeć, Panie
do źródła, z którego wypływają Twe słowa
i Twa mądrość?...
Czy kiedykolwiek znajdę źródła
Twojej odwagi?

Anthony de Mello