Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1-2 / 2007

Dlaczego spędzacie czas na rozmyślaniu?
Wielki wiatr niesie was ponad chmurami
– czyż tego nie wiecie?
Czyż nie wiecie,
że należycie do znacznie większej tajemnicy?
Ale ona nie podlega waszej kontroli,
tak samo jak nie można rządzić wielkim wiatrem.
Ty i ja jesteśmy małą częścią znacznie większej
tajemnicy...

Richard Rohr
"Wszystko ma swoje miejsce"