Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

5-6 / 2007

Zauważ, jak łączy się w naturze milczenie i śpiew:
ileż przeróżnych pieśni stworzenia,
jak głębokie jest jego milczenie!
Żaden z dźwięków natury nie mąci
Odwiecznego milczenia
ogarniającego Wszechświat.
Jeśli wsłuchasz się w te dźwięki,
pewnego dnia dosłyszysz Milczenie.

Anthony de Mello SJ