Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7-8 / 2007

Tak jak obfita jest rosnąca trawa,
Lub ziarnka piasku na morza brzegu,
Tak obfite są błogosławieństwa Króla Łaski
Dla każdego człowieka, który był, który jest lub będzie.

Tradycyjna modlitwa irlandzka